Reklamationsret RTB.

 

Når du køber dit RTB-anlæg hos en forhandler, er købet omfattet af købeloven.

Det betyder, at der gælder en 2-årig reklamationsfrist, i tilfælde af at du ønsker at reklamere over mangler ved produktet.

En mangel er en fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet.

Som kunde/slutbruger er det forhandleren, der er din kontraktpart, og hvis du ønsker at reklamere over mangler ved produktet, skal du således inden for den 2-årige reklamationsfrist – og inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen – reklamere over for forhandleren.

Udvidet reklamationsfrist på reservedele:

Hvis du:

– køber RTB-anlægget hos en af vores certificerede forhandlere,

– tilslutter RTB-anlægget online på vores StokerCloud driftsovervågning.

– får foretaget årlige servicebesøg, tilbyder NBE Production A/S, Kjeldgaardsvej 2, 9300 Sæby, at forlænge reklamationsfristen i henhold til købeloven med 12 måneder til i alt 36 måneder på følgende vilkår:

Den udvidede reklamationsret gælder kun ved fabrikations- og materialefejl og gælder således ikke, hvis der er tale om forhold forårsaget af andre end NBE Production A/S, herunder hvis forholdet skyldes uheld eller ukorrekt/fejlagtig installation eller brug af anlægget, heriblandt manglende eller utilstrækkelig rensning, brug af brændsel som ikke er godkendt af NBE Production A/S, skorstensforhold eller andre forhold, som NBE Production A/S ikke er herre over samt skadeforvoldende adfærd.

Den udvidede reklamationsret omfatter desuden kun reservedele bortset fra sliddele som el-tænding og lignende.

Reklamationen fremsættes over for den forhandler, som har solgt produktet.

Reklamationsretten omfatter dog ikke arbejdsløn eller andre udgifter forbundet med installation eller udskiftning af den/de pågældende reservedel(e). Sådanne udgifter er NBE Production A/S uvedkommende.

På vores hjemmeside www.nbe.dk findes liste over vores certificerede RTB forhandlere.

Her finder du også manualer til vores produkter, hvor du kan læse mere om, hvordan vores produkter anvendes og vedligeholdes korrekt.

Ovenstående udgør et supplement til købelovens regler og berører således ikke dine ufravigelige rettigheder efter købeloven eller anden lovgivning, herunder muligheden for at gøre krav efter købeloven gældende over for forhandleren.