Sådan downloader du:

 

Download

Download programmet ved at klikke på knappen med det ønskede sprog.
Gem alle filerne i en mappe på et blankt SD/MicroSD kort. Korttypen (SD eller MicroSD) afhænger af hvilken styring du har.
Sluk for styringen, indsæt SD/MicroSD kortet i styringen og tænd for styringen igen.
Vent på at opdateringen loader på den blå skærm. Du vil blive informeret når opdateringen er fuldført.
Styringen vil så genstarte med den nye downloaded version. Du kan nu derfor fjerne SD/MicroSD kortet.
Om SD/MicroSD kort:

Valg af kort?

Alle nye styringer bruger MicroSD kort. Ældre styringer bruger de mere standard SD kort. Vær derfor sikker på hvilket kort du skal bruge før du begynder at downloade.

I princippet kan alle mærker bruges; dog er der nogle typer kort der kan være skyld i at der sker fejl i opdateringen.

Hvad kan du gøre hvis et SD/MicroSD kort fejler?

Nem Løsning – Prøv et andet kort hvis muligt. Vi har haft gode erfaringer med mærket Verbatim både i størrelserne 2 og 4GB, men dette udelukker ikke at andre mærker fungerer.

Teknisk Løsning

Teknisk Løsning – Formater dit eksisterende kort med FAT fil system. Vi har oplevet at flere kort formateret med FAT32 virker efter de er blevet formateret til FAT.

Meget Teknisk Løsning – Reducer størrelsen til 2GB. Dette kan gøres ved at bruge værktøjet Diskpart til Windows. Dette kræver dog noget teknisk færdighed. Sidst men ikke mindst, sørg for at formatere med FAT fil systemet.

 

Version 7

BEMÆRK: Version 7 opdateringer kan IKKE blive installeret på Version 10 styringer!

Download:

VERSION 13
AKTIVER STYRING MED APP BETJENING
Betjening af pillefyret fra en Android App

NBE’s styring kan nu betjenes fra en Android tablet eller telefon. Det eksisterende display på styringen vil blive reduceret til en forside med 2 knapper og 3 funktioner: Tænd, Sluk og Nulstil alarm. Menu systemet på selve styringen forsvinder.

Vi har gjort det muligt at opdatere en eksisterende Version 7, Version 7 RTB eller Version 10 styring til det nye program, så man kan benytte sin Android tablet til at betjene fyret.

Ved opdateringen sættes de normale display betjeningsmuligheder ud af funktion og man SKAL bruge en Android enhed til at betjene fyret.

Hvis du ønsker at opdatere din styring til betjening via en Android enhed, skal du kvittere nedenfor med dit serienummer på styringen og kodeord. Herefter vil du have mulighed for at downloade den ny software i din styring. Software versionerne er benævnt: 7.0937 eller 10.0937 afhængig af model.

Ved din kvittering accepterer du, at

  1. Styringen ændres til at have knapper til Tænd, Sluk og Nulstil alarm. Alle øvrige funktioner findes herefter kun på din Android tablet.
  2. Hvis du har en iPad (iOS) baseret enhed kan denne version ikke benyttes.
  3. Du kan gå tilbage til tidligere programversion version enten ved at lave et Factory Reset på styringen ELLER indlæse en tidligere software version via SD kort.

 

Bemærk: ved Factory Reset slettes alle gemte data.

Hvis du ønsker at tilmelde dig så du kan benytte din Android enhed, skal du kvittere nedenfor. Du kvitterer med at du har læst og forstået ovenstående information, og accepterer at måden du betjener din styring på ændres, så den primære betjening nu foregår fra din Android enhed.

 

Ofte stillede spørgsmål:

 

Jeg har kvitteret med serienummer og kodeord, hvordan kommer jeg igang?

Tilslut din styring til Internettet og hent version 7.0935 eller 10.0935 afhængig af styringsmodel. Alternativt hentes programmet her https://www.nbe.dk/program-download/ og installeres via SD kort. Herefter hentes app’en på Google Play, søg på NBE v13. Tablet og styring tilsluttes nu samme netværk, start app’en og den vil automatisk finde din styring. Husk at have dit kodeord parat, som du benyttede ovenfor.

 

Kan jeg bruge en iPhone eller iPad?

iOS app til iPhone og iPad er ikke mulige at bruge. Benyt i stedet en Android enhed.

Hvilken Android version kræves?

Android 4.1 eller nyere

Kan jeg både bruge en Android telefon og en Android tablet?

Ja begge dele er understøttet.

Kan jeg komme tilbage til mit gamle program, så jeg igen kan bruge mit display på styringen?

Ja, du kan enten installere den gamle software via et SD kort, eller bruge styringens factory reset funktion til at komme tilbage til fabriksindstillinger. Bemærk: Factory reset nulstiller alle gemte data.

Hvad nu hvis jeg ikke kan forbinde til fyret med min tablet efter opdateringen?

Du kan trykke factory reset, og du er tilbage på det gamle system, eller du kan nedgradere med et SD kort. Bemærk: Factory reset nulstiller alle gemte data.

Kan jeg anvende flere tablets på én gang?

Ja, du kan tilslutte op til 6 Android baserede terminaler.

Hvordan tilsluttes tablet ?

Den mest enkle måde er, at tilslutte fyret til en trådløs router og koble Tablet på det trådløse netværk. App’en vil efterfølgende automatisk finde fyret.

Skal man have Internet for at kunne betjene fyret?

Nej det er ikke nødvendigt. Du kan tilslutte din styring og Tablet til en fælles router – også når der ikke er Internet forbindelse.

Kan min version 10 styring opdateres?

Ja, den kan opdateres til tablet betjening. Touch panelet bruges herefter alene til ”tænd”, ”sluk” og ”Reset Alarm”. Alle øvrige funktioner overgår til betjening på Android Tablet. Din version 10 vil herefter have de samme funktioner som v7 styringen. De to programmer er identiske, bortset fra skærmen som har forskellig størrelse.

Jeg kan stadig ikke hente, selvom jeg har accepteret?

Du skal have en version højere end x.045 for at kunne opdatere til x.0635 via download. Har du en tidligere version end 10.045 eller 7.045, så skal du opdatere via SD-kort.

 

ACTIVATE CONTROLLER FOR APP OPERATION

Operating the pellet boiler from an Android App

NBEs controllers can now be accessed from any Android tablet or phone. When installed, the controller’s functions will be reduced to only 2 buttons and 3 functions which include On/Off and Reset Alarm. All the operational menus and parameters will instead be accessed on the Android tablet app itself rather than on the boiler’s display.

This new update is supported on an existing Version 7, Version 7 RTB, or Version 10 controller.

It is important to note, that once the update is completed, the normal display control options will be disabled and you MUST instead use an Android device to access the operation menus and functions for the boiler.

If you wish to update your controller to be accessible via an Android deviceyou must sign below with your serial number and password on the controller. Then you will be able to download the new software on your controller. The software versions are called: 7.0937 or 10.0937 – depending on your controller model.

When accepting the changes, you agree that:

The controller’s functionality will be reduced to only 2 buttons (w/ 3 functions: ON/Off & Reset). All other functions and menu parameters will be accessible on your Android device.

If you have an iPad (iOS) based tablet, you must wait until the download of our iOS app is fully developed.

You can go back to the previous program version either by doing a factory reset OR by installing a previous software version via SD card.  Note: A factory reset will delete all data.

If you wish to update your controller for operational control via an Android tablet, you must confirm that you have read and agree to the information above and accept that the way you operate your controller will change; whereby the primary operational controls will be on the Android device. To acknowledge and confirm your acceptance to the terms above, enter your Controller Serial number and Password in the fields below:

FAQ

I have acknowledged with serial number and password, how do I continue?

Connect your controller to the Internet and download version 7.0935 or 10.0935 (depending on your controller model). Alternatively, you can download the program here https://www.nbe.dk/program-download/ and install via SD card.

Afterwards, download the app on Google Play by searching for NBE v13”.

Once downloaded, make sure the tablet and the controller are connected to the same router/network. Switch on the App and it will automatically find your controller. Remember to have the password ready that you used above.

– Can I use an IPhone or IPad?

iOS app for iPhone og iPad is not available. We only have app available for Android devices.

– Which Android version is required?

Android 4.1 or newer.

– Can I use both an Android smartphone and an Android tablet?

Yes, both are supported.

 – Can I restore the controller’s functionality and display?

Yes, you can either install the old version using a SD-card or use the controllers factory reset function to get back to the factory settings. Note: A factory reset deletes all data.

– What if I cannot connect to the boiler with my tablet after the update?

You can press factory reset, and you are back to the old system or you can downgrade using a SD-card (Note: factory reset resets all saved data)

– Can I use more than one tablet to connect to the boiler?

Yes, you can connect up to 6 Android based terminals.

– How to connect a tablet?

The simplest way is to connect the boiler to a wireless router and connect the tablet to the wireless network. The App will then automatically find the boiler.

– Do you need Internet to operate the boiler?

No, not necessarily. You can connect your controller and tablet to a common router – also when there is no internet connection.

– Can my version 10 controller be updated?

Yes, it can be updated to the tablet operation. The touch panel is then only used for an “on”, “off” and “Reset Alarm”. All other functions will be transferred to the operation on the Android tablet. Your Version 10 will then have the same functions as the Version 7 controller. The two programs are identical apart from the screen that have different sizes.

 

– I have signed up, but i still do not have access to the right version?

You need a version higher than 7.045 or 10.045 to update via download. If you have a previous version installed, you need to update by using a SD-card.