For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:

Bemærk: Hvis du har brug for, at se dine tidligere ændringer af indstillinger, så kan du gå ind i hændelsesloggen for din bruger på dette midlertidige site:

https://stokercloud.dk/v3events

I hændelsesloggen vises udelukkende de parameter/setup ændringer der er lavet igennem tiden, så det er nemmere at overskue end den originale hændelseslog.

 

 1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret.
 2. Genstart styringen.
 3. Vent til kedlen vises på forsiden og tryk så menu knappen.  Kommer der en exception, lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes. (kan være op til 10-15 gange )
 4. Hvis det ikke lykkes, så se punkt 9
 5. Gå ind i menuen “Systemindstillinger” (nummer 18 på nyere versioner).
 6. Sæt året tilbage til før 21 – sæt det til 10.
 7. Sæt netstikket i igen, og genstart fyret,
 8. Når globussen vises på forsiden er fyret online og opdateringen kan hentes i menu 16

 

 

Video til opdatering via nettet:

 1. Kun hvis 4 ikke lykkes.  Følg samme procedure men fjern batteriet i styringen i punkt 1.  Batteriet kan isættes igen når datoen  er ændret.
 1. Lykkes det ikke at få tiden tilbage med ovenstående vejledning, så er en SD kort opdatering eneste mulighed video til opdatering med SD-kort:

VIGTIGT :

Holdes Menu inde ved opstart og du kommer i standard settings, så stop og afbryd ved at tage strømmen fra styringen.

Du kan se hvordan det ser ud, hvis du skal tage strømmen her http://stokercloud.dk/img/v7menu.jpg

Får du ved uheld valgt en ny standard, skal du sætte pille afvejning , pumpeudgang mv. til standard.

I loggen kan du se ændringerne fra tidligere til standard.

Ændre indstillingerne tilbage , så skulle fyret kører som før…

Hvis dette billede ( menu ) fremkommer ved forsøg på at sætte klokken tilbage.

Så har din styring fået Standard værdier.

Så skal styringen justeres på ny ,

 1. Afvejning af sneglen
 2. Blæser tal
 3. Kalibrering af ilt. ( hvis der er monteret ilt styring )
 4. Aktivering af ilt
 5. Vælge udgang til VVB
 6. Vælge udgang til pumpe
 7. Vælge udgang til kedel rens
 8. Vælge udgang til VVB kompressor rens
 9. Mv.
 10.  I styringens log ( menu 17 ) kan ses ændringerne fra og til

Forbrug mv. slettes ikke ved standard tal.

Laves der en fabriks reset ( knap på selve printet ) , så undgå dette hvis muligt…

Slettes desuden også forbrugsdata og grafer, og styring skal ligeledes justeres som om den er ny.

Udgange:

Kører udgang 1 – 4 konstant eller slet ikke –  Ny styring

Kører udgang 5 – 10  Er det sandsynligt der ikke er valgt udgang til funktionen, evt. pga. af standard tal.

Kører udgang 5 – 10  konstant Udgangen er defekt ,- her kan man flytte ledningerne over til en fri udgang, og så vælge denne.

 

Andre udfordringer:

 

Alarm varm faldskat:   Styringen er sat til forkert føler type…

RPM alarm blæser:       RPM er aktiveret i blæser menu, alle 3 skal stå på Nej

I forbindelse med v7/v10 problematikken ved årsskifte, kan der være nogle der i kampens hede har ændret indstillinger mv. Hvis der er mere akutte justeringsproblemer, så send en email til justering@nbe.dk

OPDATERES LØBENDE – OPDATERET 04/01-2021 18:39