PROGRAM DOWNLOAD

V13 versionshistorik

 

v13.1016.14 – app 1.707 – 21/11-2019 – under udrulning

 •   Forbedringer i app og styring bla. vedr. returregulering og udvidelsesprint

v13.1016.9 – app 1.703 – 21/11-2019 

 •   Forbedringer i opkobling til Stokercloud

v13.1016.9 – app 1.701 – 14/11-2019 

 • Forbedringer omkring luftflowhåndtering  
 • Ved urstyring foretages der nu kompressorrens ved hver nedslukning, hvis der har været konstateret et reelt pilleforbrug
 • Mindre optimeringer  bla. omkring kompressorrens fejltæller
 • Optimeringer i app omkring håndtering af flere mobilvarianter

v13.1016.2 – app 1.694 – 25/09-2019

 • Forbedringer omkring luftflowhåndtering  
 • App optimeret til Android 9 og flere mobil enheder

v13.1015.33 – app 1.689 

 • App understøtter et større antal fabrikater og modeller baseret på feedback  
 • App har bedre understøttelse af amerikansk
 • Forbedringer i vacuum transport
 • Forbedringer i kompressor rens
 • Forbedringer i WiFi kommunikation
 • Forbedret håndtering af batteridrift og forbrugsdata

v13.1015.13 – app 1.671 – 25/03-2019 

 • Flammestabilisering indført, eltænder tændes under drift når ilt > 19%  
 • Til detektering af ild under optænding kan enten anvendes fotocelle eller lambdasonde. Slås til under Eltænder menuen og kræver Denso lambdasonde
 • Blæserkurver fjernet, luftflowregulering af blæser sker nu direkte
 • Ny kompressor rens funktion til kompressorer med pressostat 
 • Optimeringer i kommunikation mellem ekstern skærm og fyr
 • Optimeringer baseret på feedback fra mobiltelefon installationer

v13.1011.4 – app 1.659 – 28/02-2019 

 • Tilpasning i kommunikationen til få routere der ikke følger standarden 
 • Al udgangstest fjernet inkl. på special tilstande
 • Alarmgrænse for lavt luftflow under ventilering i optænding ændret fra 65% af max. luftflow fra blæsertabel til 80 m3/h
 • Max. målt kedelvacuum ændret fra +/- 100 til +/-500
 • Nye funktioner i internt autotest system

v13.1010.16 – app 1.632 – 14/11-2018

 • Bedre understøttelse af styringer med ældre software

v13.1010.16 – app 1.631 – 12/11-2018

Se versionshistorik her

v13.1009.36 – app 1.615 – 05/09-2018

Se versionshistorik her

v13.1005.9 – app 1.172 – 21/03-2018

 • Stabilitetsrettelser og forbedringer i appen
 • Ny knap i appnulstil netværk – genstarter netværksservice
 • Styring: Mindre rettelse til brug i produktionen

v13.1005.8 – 14/03-2018

 • Understøtter NBE Wi-Fi temperatur sensor til vejrkompensering (zone1/2), vvb og ekstern stop
 • Forbrugsoptælling og iltregulering af piller blokeres ved lys < 5
 • Mulighed for valg af indgang (inkl. wifi sensor) på ekstern temperatur sensor
 • Altid høj følsomhed på lysfølere, altid 6 lux som niveau for lys
 • Vacuumtransport tilføjet, ny funktion/menu
 • Vacuumtransport urstyring
 • Overvågning af askeskuffe tilføjet, kan give infobesked, hvis aktiveret
 • Overvågning af modtryk i kedlen, kan give info besked og alarm
 • Minimum I-led = 10%, så I-led hurtigere opbygges ved faldende kedeltemperatur/stigende varmebehov
 • Interne ændringer, så v9xx og v6xx udfases og samles til én v1000
 • Tabel over udetemp for vejrkomp. opfyldes med nyeste værdi ved tilkobling af vejrkompensering,  og ved skift af indgang for referenceføler og ved ændring af midlingstid
 • Ved manglende vejrdata fra internet og WWW valgt som kilde, bruges midterste linie i vejrdata, ikke næstøverste
 • Røgsuger kører 100% under blæserrens
 • Tæller for askerens nulstilles nu kun ved start af fejl/stop tilstand, hvis kompressorrens er valgt og askesnegl derfor aktiveres
 • Wifi signalstyrke måles af styringen hver time og vises på app
 • Ved nedslukning fortsætter blæser med aktuel hastighed, i stedet for at køre med rensehastighed
 • Hvis der stadigvæk er lys på fotocelle når nedslukningstiden er gået, forlænges nedslukningen, dog max. endnu en periode
 • Hvis ingen udgange for kompressorrens er valgt, kører askesnegl nu ved nedlukning
 • Minimum værdi for kompressor renseperiode ændret fra 0 til 10 kg (20 Lbs)
 • Kun optælling af forbrug for snegle, hvis foto > 5 ELLER hvis tilstand = optænding
 • Minimum krævet trykfald under kompressorrens ændret fra 0,5 Bar til 0,1 Bar

v13.0996 – 30/01-2018

 • Optimeret håndtering af opkobling til ekstern router
 • Optimeret håndtering af skrivning til forbrugsdata efter genstart
 • Evt. monteret modtrykssensor ignoreres i denne version, er endnu ikke fuldt understøttet