PROGRAM DOWNLOAD

Sådan gør du:

1. Hent programmet ved at trykke på ikonet ud for den ønskede version nedenfor.

2. Udpak alle filer i arkivet til et tomt SD/microSD-kort, korttypen afhænger af din styring.

3. Sluk styringen, isæt SD/microSD-kortet i kortlæseren på styringen og tænd styringen.

4. Vent på at opdateringen indlæses på den blå skærm. Du vil blive informeret når opdateringen er gennemført og kortet kan fjernes.

5. Styringen starter op med den nye version.Lidt om SD/MicroSD-kort: Som udgangspunkt kan alle kort bruges.

 

Der er dog visse korttyper, som kan give fejl under opdateringen. Alle nye styringer benytter MicroSD-kort, ældre styringer benytter SD-kort, så husk at undersøge, hvad du har brug for. Hvad kan man gøre, hvis et SD/MicroSD-kort fejler?

 

1. NEM. Prøv et andet kort hvis muligt, vi har haft god erfaring med kort af typen Verbatim i 2 og 4 GB størrelser, men det udelukker ikke mange andre fabrikater.

2. TEKNISK. Formater det eksisterende kort med FAT filsystemet. Vi har set flere kort formateret med FAT32 som virker efter de er formateret til FAT.

3. MEGET TEKNISK. Nedbring størrelsen til 2GB, det kan f.eks. gøres med værktøjet diskpart til Windows men kræver en del teknisk snilde, sørg herefter for at formatere med FAT filsystemet.

Download Version 7

#Version 7 opdateringer – kan IKKE installeres i version 10 og RTB styringer

 

DATO 09/06-2020 VERSION 7.0673  ÆNDRINGER

– Diverse forbedringer

 

DATO 11/05-2020 VERSION 7.0672  ÆNDRINGER

– Kompressor udgang kan sættes
– Understøtter laser afstandsmåler
– Diverse forbedringer

DATO 30/01-2018 VERSION 7.0667  ÆNDRINGER

– Forbedret netværksstabilitet
– Forbedret håndtering af månedsgrafer ved genstart af styring
– Kurver der ikke kan slås til/fra er som standard slået fra
– PID regulering ændret, så I leddet ikke kan blive mindre end minimum effekt

DATO 18/12-2017  VERSION 7.0665  ÆNDRINGER

– Forbedret netværksstabilitet

 

DATO 03/11-2017  VERSION 7.0664  ÆNDRINGER

– Det nye felt for pillekorrektion får nu samme værdi som den aktuelle afvejning så forbrugsberegningen er som den plejer at være med mindre man selv ændrer det.

  

DATO 02/11-2017  VERSION 7.0663  ÆNDRINGER

– Tidsur-funktion for kompressorrens indført med 1 times interval
– Visning på display af antal kg til næste askesnegl kørsel ændret, så der vises at næste kørsel er efter 40 kg forbrug, når tidsur for rensning er OFF
– Nyt afvejningsfelt. Angiver sneglens kapacitet i gram pr. 6 minutters kørsel. Anvendes ved beregning af magasinindhold samt forbrugt brændsel.
– Ved skift til en stop/fejl tilstand udføres kompressorrens og askesneglkørsel nu kun, hvis det er tilladt af tidsstyring
– Ved start af periode hvor rensning blokeres af tidsstyring, udføres kun kørsel med askesnegl, hvis tilstand er DRIFT
– Aflæsning af K2 indgang og tilhørende tilstand fjernet

 

DATO 09/06-2017  VERSION 7.0654  ÆNDRINGER

– Effekt i kW for solvarme blev ikke vist på display
– Oplysning om solvarme nødrift slettes når solvarme slås fra, så det ikke giver permanent infobesked
– I italiensk version: ekstern kontakt problem rettet
– Ved tvangskørsel med snegl / fyldning af snegl, mens styringen var i en tilstand med afbrudt mekanisk relæ, kunne den skifte til fejltilstand “OVERKOG/ SNEGL AFBRUDT”

 

DATO 23/12-2016  VERSION 7.0651  ÆNDRINGER

– Besked om askeskuffe tømning er som standard slået fra

DATO 22/12-2016  VERSION 7.0650  ÆNDRINGER

– Internet kommunikation er mere stabil i støjfyldte omgivelser
– Ved forbigående ophold i tilstand TIL_FEJL_BRAENDSEL sættes ikke længere alarm, der gives derfor ikke længere besked til App og Stokercloud om alarm i denne tilstand
– Lambdasonde kan første slås fra pga illegalt signal (adc < 60 eller adc > 1000) efter 10 minutters drift og derefter 5 minutters fejl
– App kommunikation optimeret
– Tid med fejl på trykluft nulstilles ved skift til tilstand FEJL_TRYKLUFT
– Manuel betjening medtaget i eventlog
– Solvarme: nøddrift med infobesked
– Solvarme: valg af om overskudsvarme udtrækkes fra topspiral. Hvis ja, styres solpumpe altid af vvb bundtemperatur
– Forbedringer vedrørende midling af udetemeratur for vejrkompensering
– Ny info-besked: “afstandsmåler viser lav pillebeholdning i magasin”
– Fejl rettet i beregning af forbrugsforhold vvb/total sendt til app
– Aflæsning af afstandsmåler ændret til infrafrød Sharp type GP2Y0a02
– Udgang for solpumpe: kan nu kun vælges udgange på styringsprint, ikke på udvidelsesprint
– Afstandsmåler skal vise for stor afstand i 60 sekunder før infobesked vises
– Afstandsmåler skal vise ikke for stor afstand i 60 sekunder før infobesked fjernes
– Ny infobesked “Askeskuffe bør tømmes” (info id 24) når setup.forbrug_trip_ned er mindre end eller lig med nul. Kun aktiv hvis setup.forbrug_trip_setpunkt > 0

DATO 12/09-2016  VERSION 7.0640  ÆNDRINGER

– Indgang T20 på udvidelsesprint kan ikke længere vælges under valg af indgang (menuer for vejrkompensering og solvarme).
– Rettelse vedrørende P-led når kedeltemperatur er over setpunkt. Ved VVB drift blev gain_P for varmedrift anvendt.
– Default blokeringstid ved lav ilt ændret fra 3 minutter til 10 minutter for kedler mellem 10kW og 30kW og til 30 minutter for øvrige kedelstørrelser
– Efter afsluttet blokering ved lav ilt, kører ekstern snegl straks
– Nye standardværdier for 80kW kedel
– Fejl rettet, mekanisk relæ blev ikke genindkoblet ved drift af solpumpe, efter udkobling pga stort tomgangsstrømforbrug
– Ny hændelse i eventlog for afbrudt mekanisk relæ: “Udgangsspænding afbrudt”

DATO 09/06-2016  VERSION 7.0638  ÆNDRINGER

– Indgang T20 på udvidelsesprint kan ikke længere vælges under valg af indgang (menuer for vejrkompensering og solvarme).
– Rettelse vedrørende P-led når kedeltemperatur er over setpunkt. Ved VVB drift blev gain_P for varmedrift anvendt.
– Reduktion af I-led under opstart (kedeltemperatur mere end 10 grader for lav og setpunkt ikke opnået endnu) ændret til reduceret opbygning af diffsum i stedet for reduktion af gain_I.
– Fordoblet ændring af I-led over setpunkt ændret til fordoblet opbygning (reduktion) af diffsum, i stedet for fordobling af gain_I.

DATO 19/04-2016  VERSION 7.0637  ÆNDRINGER

– Grafer og forbrugsdata vises nu alene ved at trykke pil ned på forsiden – før fandtes de også i menuen
– Vejrkompensering zone 2 medtaget
– Kan kommunikere med v13 app fra Google Play (Søg på “nbe v13”)
– Når vejrkompensering slås fra (efter at have været slået til), åbnes ventil i 90 sekunder ved næste reguleringstidspunkt. Reguleringstidspunkt er ved minutskifte på lige minuttal.
– Ikon for internet forbindelse vises mere stabilt.
– Den fejlstrøm der skal til for at afbryde forsyningsspænding til triacs, er ændret fra 50mA til 75mA.
– Der lægges ikke længere besked i eventlog, hvis forsyningsspænding til triacs afbrydes pga. fejlstrøm.
– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
– Ved “Måling af trykluft på T7” = JA: efter aktivering af kompressorventiler, skal der registreres et trykfald på mindst 0,2 bar. Ellers gives info besked
– Forbedret program download
– Regulering af minimum retur temperatur. Hvis returtemperatur er mindre end minimum, lukkes 2 sekunder for begge blandesløjfer, hvert 2. minut
– Ny mulighed for vejrkompensringsventil ved VVB drift: STANDBY, hvor den ikke ændres under VVB drift
– Max. værdi for kompressorrens ventetid (setup.komp_rens_ventetid) ændret fra 600 til 999 sekunder
– Interval mellem askesnegl kørsel ændret fra 20 kg piller til 10 kg piller
– Ved optænding kører blæser 1 minut med rensehastighed, ikke 100%, rettet
– Visning af fremløbstemperatur på driftbillede, uanset hvilken indgang der er valgt
– Kun ændring af vejr-ventil under vvb-drift, hvis vejrkomp. er aktiv
– Ved start af iltkalibrering fra app, er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Ved løbende check af iltkalibrering,  er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Nye standard indstillinger for 10-16-20 og 30kW: blæser optænding lav = 30, blæser optænding midt = 20, blæser optænding høj = 40,
– Nye standard indstillinger: effekt varmelegeme optænding = 50%, startpuls 30 sekunder

DATO 02/02-2016  VERSION 7.0627  ÆNDRINGER

– Ved transmission af autotest delresultater, gensendes delresultater, som der ikke er kvitteret for af Stokercloud
– Ved fejl/manglende svar på HTTP transmission af autotest delresultater, gensendes først efter 30 sekunder, mod før 5 sekunder
– Download af sprog-variant oplysninger sker nu ved start af funktion “Sprog” i menu “Udvidet setup”
– Fejl rettet: første gang en ny sprogversion startede, viste den i velkomstbillede det gamle sprog
– Skrivning i eventlog ved internet genstart fjernet, men genstart bibeholdt på 10 minutter
– Mekanisk relæ er altid trukket, for at reducere støjpulser
– I tilstande hvor det mekaniske relæ ellers ville være afbrudt, overvåges strømforbruget. Ved for stort strømforbrug afbrydes mekanisk relæ
– Ved download af ny firmware skrives gammel og ny programversion i eventlog. Det sker nu ved 1. start af nyt program og ikke efter afsluttet download i gammelt program
– Ved indlæsning af firmware fra sd-kort skrives der dermed også i eventlog, hvis der indlæses ny programversion
– Ved opstart, hvor programversion er ændret, undersøges om der opdateres fra version 600-614. Er det tilfældet undersøges om styringen altid har været version 600-614 ELLER har været det i mindst 3 måneder. I så fald rykkes forbrugsdata tilbage til normalplacering (var forskudt to bytes i version 600-614)
– Ved skift til tilstand “ALARM VARM SKAKT” udføres følgende:
     mekanisk relæ trækker
     blæser skifter til 100% hastighed
     pause 1 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     pause 1,8 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     pause 1,8 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     blæser skifter til nedsluknings hastighed
– Fejl rettet: ved “Alarm for blæseromdrejninger” = JA, skiftede styrinfgen til FEJL ved manuel drift
– Ved manglende forbindelse til – eller fravælgelse af udvidelsesprint sættes alle aflæsninger derfra til 0
– Visning af timeout-tid fjernet i sprogvalg (flag)
– Timeout tid for sprogvalg ændret fra 15 til 30 sekunder, som resten af setup
– Forvarmning under eltænding ændret, så der ikke er 100% effekt på varmelegemet, men samme effekt som under resten af optændingen
– Nyt setup-felt: afstand_type, angiver om tilsluttet afstandsmåler er af typen ultralyd (0) eller infrarødt lys (1), menupunkt i menu MAGASIN
– Fejl rettet: der blev ikke lavet startpuls til eltænder under efterløb med intern snegl, men tiden for startpuls blev alligevel talt ned
– Halvering af effekt på eltænder i optænding to fjernet
– Ændring af kurvevalg og kurvefarver gemmes ikke længere i eventlog
– Opstarts-PI er nu (igen) kun i funktion indtil setpunkt er opnået
– Genstart af internet forsøges første gang efter 10 minutter uden internet, næste gang 20 minutter senere og sidste gang 30 minutter senere igen, dvs. 1 time efter afbrydelse
– Fejl rettet: ved negative værdier blev kurver ikke altid tegnet rigtigt i version7 vis_kurver()
– Minimum køretid for intern snegl ændres fra 5,0 til 2,5 sekunder
– Vejrkompensering: fordobling af tid mellem reguleringer fra 60 til 120 sekunder
– Vejrkompensering: halvering af reguleringen
– Drift-parametre for regulering af varme og vvb sættes til 0, hvis tilstand er forskellig fra DRIFT og DRIFT_VVB
– Max. tilladt værdi for ilt-kalibrering ændret fra 400 til 200 og for RTB autotest fra 300 til 200
– Driftsinformation på driftbillede på V7 display på V13 styring erstattet af visning af IP-adresse
– Hvis ikke en føler vælges til solvarme vvb-indgang, bruges ikke længere standard vvb-føler (T4)
– Indstilling af ur i setup ændret
– Opdatering af ur fra Stokercloud ændret
– Driftdata gemmes nu med 60 sekunders interval, ikke ved minutskift
– Nulstrøm aflæses nu på styringsprint så længe mekanisk relæ ikke er trukket og på udvidelsesprint i de første 15 sekunder efter programstart
– Nulstrøm gemmes nu i setup, så de huskes ved strømafbrydelse
– Minimum værdi for setup.drift_diff_over ændret fra 1 C til 10 C (US: 2 F til 20 F)
– Minimum værdi for setup.ekstern_off_delay ændret fra 0 minutter til 1 minut (US: 0 til 1)
– Minimum værdi for setup.ekstern_on_delay ændret fra 0 minutter til 1 minut(US: 1 til 1)
– Maksimum værdi for setup.komp_rens_periode ændret fra 9999 kg til 999 kg (US: 9999 lb til 999 lb)
– Maksimum værdi for setup.gain_p ændret fra 100,0 til 20,0 (US: 50,0 til 10,0)
– Maksimum værdi for setup.gain_p_vvb ændret fra 100,0 til 20,0 (US: 50,0 til 10,0)
– Maksimum værdi for setup.el_motor ændret fra 500,0 g til 200,0 g (US: 150,0 oz til 50,0 oz)
– Maksimum værdi for setup.liter_pr_puls ændret fra 1000 til 100 (US: 1000 til 100)
– Maksimum værdi for setup.fylder_snegl ændret fra 1000 sekunder til 600 sekunder (US: 1000 sekunder til 600 sekunder)
– Maksimum værdi for setup.effekt_kw_min ændret fra 250,0 kW til 50,0 kW (US: 750,0 kBtu/h til 150,0 kBtu/h)
– V7: valg af kedeleffekt med SET-tast under power-up var forbeholdt RTB styringer. Nu er det kun for V7 styringer.
– V7: ved effektvalg benyttes nu forskellige data for V7 og RTB
– Fejl rettet fra 7.0624: hovedprogram blev sløvet af gentagen beregning af Fletcher checksum
– Ved afstilling af alarm fra Stokercloud/UDP skifter styring altid til slukket tilstand
– Info-besked fjernet, når iltstyring har justeret brændsel til 90% i lav.
– Nyt setup-felt: “alarm for blæser strømforbrug”, i menu “8. Blæser”.
– Overvågning af blæser vha strømmåling: alarm hvis strøm ikke ændres mindst 5 adc tællinger indenfor et vindue på 3 sekunder
– Blæser max. hastighed er nu begrænset til 95%, af hensyn til overvågning vha strømmåling
– Ved afstilling af alarm skifter styring altid til slukket tilstand
– Ved opdatering til version 626/926, sættes “alarm for blæser strømforbrug” = 0
– Standardværdi for setup.min_beholdning (7. Magasin->Minimum magasinindhold) ændret fra 10 kg til 0 kg, for USA dog fra 20 lbs til 0 lbs
– Info-besked ved lavt kompressortryk ændret fra 5,0 Bar til 2,5 Bar
– Farver valgt for de alle kurver, som kan vises på V7 display, undtagen flow: alle temperaturer, afstand, foto, ilt, strømforbrug, effekt%, effekt i kW, ønsket kedel, ønsket anlæg, ønsket vvb, ønsket ilt
– Flere separate default setup-date for RTB og V7
DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER

– Askesnegl kører under hele nedslukning, hvis kompressorrens er valgt, plus 15 sekunder

– Natsænkning rettet: hvis kedel-setpunkt var lavere end blandesløjfe-setpunkt, blev der ikke natsænket på kedeltemperatur

– Visning af forbrug rettet: i januar blev forbrug for 31. december ikke vist i forbrugssøjler for dage

– Visning af forbrug rettet: i januar blev forbrug for december ikke vist i forbrugssøjler for måneder

– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur

– Interne reguleringsparametre sendes nu til Stokercloud

– Røgtemperatur, returtemperatur og skakttemperatur sendes nu med 1 decimal til Stokercloud

– Funktioner for solvarme medtaget i program

– Ny struktur i driftsdata overført fra beta-program 0535. Visse gamle driftsdata vises derfor forkert i op til 48 timer

– Ved valg af kurvefarver og kurvevisning: SET-tast skifter mellem OFF og ON, PIL-HØJRE skifter til valg af farve

– Antal kedelstørrelser reduceret til 6: 10kW, 16kW, 30kW, 50kW, 100kW, 200kW

– Ikke længere muligt at vælge udgange som NC, kun som NO

– Vejrkompensering: ny udetemperatur gemmes først, hvis der er gået 5 minutter siden power-up, når der ikke er modtaget vejrdata fra internettet

– Vejrkompensering: inden udetemperaturer gemmes, undersøges om de er indenfor intervallet -50 – +50 Celcius (0 – 140 Fahrenheit). er de ikke det, sættes de til 0 Celcius (32 Fahrenheit)

– Valg af sprog flyttet til menu “Udvidet setup”

– Ved valg af sprog downloades det valgte sprog direkte fra internettet

– Ved download af program hentes på en ny og meget hurtigere måde

– Begrænsning af summen af P-led og I-led til 100% ændret, så I-led (i praksis diffsum) ikke længere reduceres

– opstarts-PI er nu altid i funktion når kedeltemperatur er mere end 20 grader Celcius (40 grader Fahrenheit) for lav

– Ved opstarts-PI sættes gain-I til 1/10 af det normale

– Ved opstarts-PI sættes gain_p til 10,0 (i USA 5,0) gradvist aftagende til normal gain_i, når differencen i kedeltemperatur reduceres fra 20 grader til 0 grader

– Rettet fejl i vejrkompensering omkring udetemperatur

– Nu 1 decimal på optændingsmængde (setup.el_motor). område 40,0 – 500,0 gram, standard 60,0 gram (USA: 1,0 – 15,0 oz, standard = 2,0 oz)

– Minimum afstand bund/top i magasin (setup.afstand_bund og setup.afstand_top) ændret fra 5 cm til 0 cm (USA fra 2 til 0 tommer)

– Fejl vedr. fejlagtig slettet forbrugsdata rettet

– Efter optænding fortsætter effekten på minimum i 15 sekunder, indtil 1. brændelsdosering. Derefter øges effekten med effekt_pr_minut

– Ved produktion af overskudsvarme fra solvarme kører kedelpumpe altid – Min. 10kg/20 Lbs for kompressorrens interval for RTB

– Beregning af kW ud fra aflæst flowmåler fjernet. kW beregnes nu altid ud fra forbrugte træpiller

– Tillæg til ønsket ilt efter opstart på 5%, aftagende over 10 minutter

– Maksimum værdi for ilt_kalibrering ændret fra 300 til 400

– Ikon for tilslutning til Stokercloud vises mere pålideligt

– Forhold vvb/samlet forbrug beregnes som drift.vvb_forhold – Russisk sprog inkluderet

– Nyt setup-felt: puls_frekvens angiver pulser/liter for flowmåler. Gensidig blokering med setup-felt liter_pr_puls. Angiver frekvens fra pulsgiver ved et flow på 1 liter/minut.

– Standardværdi for eltænder effekt (setup.el_effekt) ændret fra 50% til 100%

– Fejl rettet: der blev kun skiftet fra tilstand DRIFT/DRIFT_VVB til tilstand “FEJL PÅ BLÆSER” ved manglende pulser fra blæser, hvis både “Brug blæseromdrejninger” var JA OG “Alarm for blæseromdrejninger” var JA

– Under optænding, når “Alarm for blæseromdrejninger” = JA OG blæser kører med mindst 10% hastighed OG der er mere end 5 sekunder mellem pulser fra blæser: skift til tilstand “FEJL PÅ BLÆSER”

– T7 vises på displaybilleder under eller ved siden af T5

– Begge valgte solfanger følere vises i billede af solfanger

– Ved valg af indgang i setup skrives Tx i stedet for x for indgangsnummer

– Regulering af anlægstemperatur sker nu hvert 30. sekund mod før hvert 10. sekund

– Nyt setup-felt: lambdasonde_udv, angiver om lambdasonde er tilsluttet udvidelsesprint. Hvis ikke udv-print er tilsluttet, kan kun NEJ vælges

– TCP/IP forespørgsel på vejrdata sker nu efter programstart og derefter med 15 minutters mellemrum, ikke ved kvartersskifte

– Iltregulering af piller ændret fra at være baseret på blæserreguleringens resultat til at være en standard PI-regulering

– Hvis styringen er i tilstand cascadestop (TIL_STOKERCLOUD_STOP) og vejrkompensering af aktiveret, trækker mekanisk relæ altid

– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet

– Max. køretid pr. gang for anlægsventil øget fra 2 til 10 sekunder

– Nu igen 1 decimal på gain_p i anlægsregulering, så anlægsventil køretid (1 decimal) = temp.afvigelse (1 decimal) * gain_p (1 decimal)

– Efter 10 minutter med strøm på styringen, kontrolleres om lambdasonde (stadigvæk) er tilsluttet styringen. Hvis ikke, slås iltregulering fra og ændres til iltvisning.

– Ny info-besked: ILTSTYRING FRAKOBLET

– Øvre grænse for adc signal hvor iltstyring slås fra ændret fra 400 til 1000

– Fejl rettet: ved højt pulstal blev styringen overbelastet og genstartede. Pulser blev både talt med Timer2 og direkte på indgang.

– Infobesked om tillæg til ønsket ilt vises nu kun hvis iltstyring = JA

– Tekst “Power up (watchdog)” er nu med i eventlog

– Midling af flowvisning på display, så der ikke er store spring fra en visning til den næste

– Funktion til genstart af internet forbindelse, hvor genstart forsøges efter 1 minut uden forbindese og derefter efter hver 60 minutter

– Understøtter nu Denso lambdasonde

– VVB på streng har nu 3 muligheder: OFF, ON, REG

– Menupunkt Sprog i Udvidet setup kan nu forlades med PIL-VENSTRE, hvis et flag i venstre kolonne er valgt

– Fejl rettet: i2c-bus kunne i sjældne tilfælde blokere ved opstart uden at fjerne strømmen. Rettet.

– Alle læsninger og skrivninger af ur verificeres imod tilladte intervaller

– Ny version af svensk sprog

– Nyt setup-felt “Trykluftmåling” i menu “6. Rensnng”. Ved NEJ er T7 normal temperaturføler, ved JA benytttes indgang T7 til måling af trykluft. Sendes til Stokercloud som E19

– Større midling af flowmåling (faktor 3)

– Internet oppetid i procent vises på driftbillede 2

– Ventetid på 5 minutter med forkert signal fra lambdasonde, før iltstyring slås fra og der gives info-besked om at iltstyring er slået fra

– Ny info-besked: “Manglende trykluft” efter 5 minutter med for lavt tryk på trykluft

– Ny tilstand FEJL TRYKLUFT. efter opsummeret 48 timers drift med manglende trykluft, skiftes til denne tilstand

– P-led og I-led i iltregulering af piller begrænset til +/- 50,00 %

– Info om iltproblem lav ved korrektion_lav = 90% mod før 50% (90% er mindste mulige værdi)

– Max. værdi for setup.ilt_gain_p og setup.ilt_gain_i = 1,00

– Default lambdasonde-type = NTK

– Vejrkompensering: hvis ventil køretid beregnes til 0,0 sekunder, men der er en difference mellem setpunkt og målt anlægstemperatur, sættes ventil køretid til 0,1 sekund

– Fejl rettet: hvis “Udvidelsesmodul tilsluttet” = JA blev adc-niveau fra udv.print altid brugt til kontrol af om kalibrering var tilladt (adc = 50 – 400), uanset om “Iltsensor på udvidelsesmodul” var JA eller NEJ

– Hvert 5. minut gemmes aktuel stilling for vejrkompenserings ventil, så ventil stilling kan huskes ved power-off og program opdatering

– Fejl rettet: hvis blæserrens er slået fra, udføres kompressorrens ikke

– Menupunkt “VVB på streng” flyttet til menu “Vejrkompensering zone1” og omdøbt til “Ventil ved VVB-drift” / “Valve at DHW production”

– Alarm for manglende blæserpulser ændret fra at give alarm efter 5 skunder i aktuel tilstand til at give alarm efter 5 sekunder uden pulser hvor blæseren skulle køre

– Skift til og fra tilstand VENT skrives ikke i eventlog. (måske skrives “STRØM TILSLUTTET” / “POWER UP” ved power up)

– Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, vises ikke ønsket og målt fremløbstemperatur, pumpestatus eller ventilstatus – Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, reguleres ikke på blandeventil

– Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, startes pumpe i blandekreds ikke

– Hvis udgang for anlægspumpe i vejrkompensering ikke er valgt, vises ikke pumpestatus

– Hvis udgange for ventiler i vejrkompensering ikke er valgt, vises ikke ventilstatus

– Ved opgradering fra versioner før 7.0601, sættes setup.lambdasonde_fabrikat = NTK

– Setup-feltet lambdasonde_udv flyttet fra udvidet menu til iltstyrings menu

– Minimum køretid for intern snegl = 5,0 sekunder

– Ved opgradering til version 612, sættes lambdasonde til at aflæses fra udvidelsesprint (setup.lambdasonde_udv = 1), hvis udvidelsesprint er valgt (setup.udv_print_tilsluttet = 1)

DATO 06/01-2015 7.0522     VERSION 7

– Når “VVB på streng” er valgt: anlægsventil åbner konstant under VVB-drift

– Når “VVB på streng” ikke er valgt: anlægsventil lukker konstant under VVB-drift

– Tidligere programversion huskes ved factory reset

– Ønsket ilt = 20,9% når styringen ikke er i drift

– Mimimum effekt kan ikke vælges mindre end maksimum effekt

– Maksimum effekt kan ikke vælges større end mimimum effekt

– Tvunget effekt har højere prioritet end minimum effekt og maksimum effekt (kan bruges af kaskadestyring)

– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

– Sum af P-led og I-led i iltregulering begrænset til +/- 100,0. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

– Når aktuel kedeltemperatur er mere end 10 grader fra setpunkt, reduceres gain-I til 10% af det normale i varmedrift (ikke i VVB-drift). Det kan bringe styringen i en tilstand, hvor den ikke kan hæve den samlede effekt, hvis både gain-P og gain-I har lave værdier. Derfor er programmet ændret, så reduktionen af gain-I kun sker indtil setpunkt har været nået første gang. I den periode er gain-P nemlig fast 10,0 (5,0 i USA). Dermed opnås 100% effekt fra P-led alene ved 10 grader C temperaturdifference.

DATO 06/21/11-2014  VERSION 7.0521

– Sproglige rettelser  DownloadVersion 7

– Max. værdi for “Effekt i kW” ændret fra 1000,0 kBtu til 750,0 kBtu for USA

 DATO 21/10-2014  VERSION 7.0515

– Ved ønske om stop under optænding færdiggøres optænding hvis der er doseret piller, ellers afbrydes optændingen straks. Ved sluk på ON/OFF tast afbrydes optænding dog altid straks.

– Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.

– Efter afstilling af alarm “FEJL OPTÆNDING”, skifter styringen ikke længere til VENT tilstanden men istedet til SLUK tilstanden.

– Mindre rettelse omkring opdatering af forbrugsdata fra StokerCloud

DATO 08/10-2014 VERSION 7.0513

– Funktionen forbliv i vvb-drift indført igen

– Under nedkøling af kedel ved afslutning af vvb-drift, blev resterende tid vist med minus tegn foran

– Fejl rettet: kurver for driftsdata var forskudt, for de sidste 5 kurver

– Udgange på udvidelsesmodul, som ikke kan vælges når udvidelsesmodul ikke er valgt, vises med rød farve i setup

DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512

– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag

– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.

– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles

– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens

– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug – Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid

– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)

– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift

– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)

– Mulighed for at stille separat forsinkelse på ekstern kontakt ved on og off

– Iltkalibreringstal skal være i området 30-300

– Løbende kontrol af iltkalibreringstal. Hvis tallet er mindre end minimum eller større end maksimum, sættes iltstyring til NEJ.

– Nyt setup-felt: lav beholdning, udløser en info besked, hvis magasin indholdet er under grænsen

– Blokering ved ilt mere end 2% for lav i mere end blokeringstid indført

– Ved indtastning af magasin indhold, slettes nu decimaler

– Forbrugsdata slettes automatisk, for perioder, hvor styringen har været slukket

– Spansk sprog inkluderet – Skift til tilstand “Overkog” hvis overkogstermostat afbrydes (kræver printkort fra 21.05.2014 eller nyere)

– Ny tilstand: “Stoppet af Cascade”, hvor varmedrift stoppes men vvb-drift tillades (kræver NBE cascade løsning / flere styringer)

– Fejl i styring af røgsuger rettet. Ved iltstyring=JA blev røgsuger beregnet forkert og kørte typisk med 100% hastighed

– Fejl rettet: Difference under, i kedel menuen, blev ikke brugt

– Ekstern stop difference temperatur blev ikke brugt ved skift fra “STOPPET AF EKSTERN TEMPERATUR” tilstand

– Udvidelsesprint kan tilsluttes med 10 ekstra udgange og 16 ekstra indgange.

– Hvis forbindelse til udvidelsesprint mistes, bliver setup.iltstyring sat til NEJ automatisk. Det skal derefter ændres manuelt tilbage

– Stage mellem 0 og 4 er blevet erstattet af en standard menu og en teknikermenu (med 30 minutters timeout)

– Når den første tast aktiveres efter styring er gået i dvale, er den eneste reaktion at normal lysstyrke igen anvendes på display

– Brænderbilleder fjernet fra driftsbillede 1

– Fejl rettet: Ingen søjler vist, hvis månedsforbrug > 102,26 kg

– Hovedmenu nu i to kolonner

– Ny menu “Udvidet setup”

 DATO 19/05-2014 VERSION 7.0473

– Mekanisk relæ trækker altid ved tvangskørsel med snegl og ved afvejning af snegl

DATO 14/05-2014 VERSION 7.0472

– Mekanisk relæ trækker altid i stop- og fejltilstande, hvis kedelpumpe er ON

– Mekanisk relæ trækker altid i stop- og fejltilstande, hvis VVB-ventil er ON

– Styring af vandrerist fjernet fra program

– Tom menu vandrerist fjernet

– Tom menu Forbrug fjernet

DATO 11/05-2014 VERSION 7.0471

– Mekanisk relæ trækker altid i manuel styring

– Mekanisk relæ trækker altid i de fejltilstande, hvor alarmudgang er aktiv

– Ved NEJ til vejrkompensering aktiv, åbnes anlægsventil altid

DATO 05/05-2014 VERSION 7.0470

– Nu udføres kompressorrens også for ydelse >= 80%

– Kompressorrens fra testprogram 7.0470 overført, dvs. Kompressor rens->Blæser hastighed under afventning af ventiler og 100% luft 5 sekunder før samt under ventilaktivering

– Kompressorrens gennemføres ikke i VVB-drift

– I alle fejltilstande, undtagen FEJL_OPTÆNDING, FEJL_UDGANG og STIK_AFMONTERET, slukker mekanisk relæ efter udløbet slukketid. det betyder, at alarmudgang kun er aktiv i slukketiden.

– Dosering i same antal gram som aktuel effekt kunne opføre sig uhensigtsmæssigt

– I fejltilstande FEJL_OPTÆNDING, FEJL_UDGANG og STIK_AFMONTERET, slukker mekanisk relæ straks.

– Minimum værdi af setup.drift_diff_over ændret fra 10 til 1 grad

– Ved beregning af aktuel effekt i kW anvendes ikke mætning korrigeret af iltstyring, men mætning som er indtastet/beregnet af autoberegning

– Forbrug optælles ikke når afvejning af snegl er igang (heller ikke når fyldning af snegl er igang)

– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens

– Tekst “KEDLEN NEDKØLES” ændret til “YDELSE REDUCERES” ved afslutning af VVB drift

– I tiden “Forbliv i VVB-drift” er ønsket kedeltemperatur = 0 for at sikre, at fyrets ydelse reduceres med max. hastighed

– Max. kedeltemperatur ved undersøgelse af varmebehov efter VVB-drift ændret fra setpunkt + 50 grader C / 90 grader F til 85 grader C / 185 grader F så det også gennemføre for lave værdier af ønsket kedeltemperatur

– Mekanisk relæ forbliver ON hvis der i en STOP tilstand er behov for varmtvand, dog max. 30 minutter

DATO 01/05-2014 VERSION 7.0469

– Standard askesnegl ændret fra L7 til OFF for USA

– Standard min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 5,0 til 0,2 for USA

– Minimum min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 1,0 til 0,1 for USA

– Maksimum min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 200,0 til 20,0 for USA

– Kompressorrens gennemføres ikke, hvis fyrets effekt på på 80% eller derover

– Tæller til næste kompressorrens (forbrug.komp_forbrug) optælles ikke, hvis fyrets effekt på på 80% eller derover

– Indtastet tid for kompressorventil bruges nu til både aktivering og pause, derfor er den nu kun delelig med 2,0 sekunder. Minimum 2,0 sekunder, maksimum 20,0 sekunder, dafault 6,0 sekunder.

– Ved kompressorrens skyder kompressorventil i 0,2 sekund ad gangen i stedet for 0,6 sekund. Pausen mellem er bibeholdt på 1,8 sekund.

– Ved kompressorrens skyder kedelventiler i 0,1 sekund ad gangen i stedet for 0,3 sekund. Pausen mellem er nu 1,9 sekund.

– Visning af tid for optænding2 rettes. Var forskudt 30 sekunder.

– Spring ved setup af snegls kapacitet = 1 for US

– Efter udført kompressorrens i DRIFT eller DRIFT_VVB, fortsættes drift hvis kedeltemperatur er mindre end setpunkt + difference_over

– Efter VVB-drift sættes flag, som indikerer at kedel-setpunkt ikke har været nået endnu. Derved sættes gain-P = 10.0 (5.0 for USA) for temperaturafvigelse over 10 grader, med gradvis reduktion ned til normal gain-P hvis temperaturafvigelse er mindre end 10 grader. Derved kan kedeltemperaturen kan øges hurtigere.

– Gradvis reduktion af gain-P brugte 10,0 for USA. Det er nu ændret til 5,0.

– Ved brug af flowmåler og forkert indstilling af denne, kan der gives meget store portioner piller, da dosering i gram = effekt i kW.

– Der er derfor nu en max. dosering af piller i gram = indtastet max. effekt i kW.

– Defult udgang for kompressor for europæisk RTB = L6 – I download menu vises nuværende programversion

DATO 07/01-2014 VERSION 7.0468

– Ventilering af skorsten før optænding øget fra 30 til 60 sekunder

– Forstærkning for iltregulerings P-led ændres i spring på 0,05 i stedet for 0,01

– Standard værdi for antal kørsler med intern snegl ændret fra 3 til 6

– USA: Max. værdi for pumpestop temperatur ændret fra 185 F til 200 F.

– Ekstern temperatur grænseværdier ændret til 200C / 400F

– Ved behov for varmtvandsproduktion, men stoppet af vejrkompensering, forblev styring stoppet men skrev VENT som tilstand på display

– Efter afsluttet VVB-drift, forbliver VVB-ventil åben indtil tiden “Forbliv i vvb-drift” er overskredet eller fyrets effekt er reduceret til minimum.

– Tekst “FREMLØB” ændret til “KEDEL” på kurver over driftsdata

– Grænse for hvornår manglende lys medfører optænding og hvornår det medfører alarm ændret fra 30% effekt til 50% effekt

– Max. værdi for setup parameter effekt_pr_minut ændret til 10%, da den altid er underlagt den generelle begrænsning på 10%/minut effektstigning.

– Efter VVB-drift, under undersøgelse af varmebehov, køres altid med min. effekt (dog langsom sænkning af effekten med 20%/min)

– Efter VVB-drift, under undersøgelse af varmebehov, køres altid fuldt åben anlægsventil, hvis VVB på streng er valgt

– USA: Enhed C blev brugt i menu “9. DHW” for “Wanted temperature” og “Difference under”, ændret til F – Tekstuelle rettelser i menu for Regulering

– Nyt setup-felt: Justerbar P-forstærkning for VVB regulering – Nyt setup-felt: Justerbar I-forstærkning for VVB regulering

– Nyt setup-felt: Justerbar temperaturtillæg for kedeltemperatur i vvb drift

– Ekstern snegl doserer nu samme antal gram pr. kørsel som fyrets aktuelle effekt i kW, ikke den nominelle effekt i kW

– Nyt setup-felt Min. mætning pr. gang angiver minimum antal gram der må doseres af ekstern snegl ved hver kørsel.

– Max. værdi af setup.min_maetning_pr_gang = setup.effekt_kw – I menu “12.VEJR” kan pil-venstre nu skifte fra undermenu til hovedmenu i alle menupunkter

– Efter kompressorrens gennemføres altid eltænding. Lys fra fotoføler ignoreres så under ventilering, startpuls og brændselsdosering.

– Hvis der er lys under optænding efter kompressorrens, skrives info: “Lys ignoreres pga komp.rens”

– Kompressortid minimum ændret fra 0,1 til 0,4 sekund

– Kompressortid maksimum ændret fra 90,0 til 15,0 sekund

– Kompressortid ændres i spring på 0,2 sekund.

– Pulsering af kompressor, hvis kompressortid > 0,6 sekund. Efter hver puls pause på 1,8 sekund

– Kedelrens udføres som kompressorrens, men med pulstider som er det halve. Pause på 0,9 sekund mellem pulser – Kompressorrens skrives nu også i hændelseslog ved nedslukning

– Askerens startes nu også ved start af kompressorrens ved nedslukning

– Når stikket afmonteres afbrydes igangværende askerens og kompressorrens, og fortsætter når stik genmonteres

DATO 19/11-2013 VERSION 7.0467

– Ved opstart i drift tilstand, startes på minimum effekt, ikke 10% effekt

– Timing omkring synkronisering med StokerCloud ændret, giver mere jævn fordeling

– Ved ændring af periodlængder ændres nu med spring på 15 minutter

– Ved ændring af min/max effekt for varme/vvb springes med 5%

– Max. værdi for iltforstærkning p-led ændret fra 9,99 til 20,0

– Mindre tekstuelle ændringer

– Mindre ændringer i reguleringen

DATO 03/11-2013 VERSION 7.0466

– Retter fejl vedr. regulering i lavlast, som er introduceret i v7.0465

DATO 31/10-2013 VERSION 7.0465

– Iltregulering kan ikke regulere sneglens køretid, så effekten kommer under minimum

– Justering af filtrering på afstandsmåler og lysmåler

– Indført tre forskellige lys sensor niveauer for lav, mellem og høj niveau (6,12 og 24)

– Ved indlæsning af program fra SD-kort kan kun indlæses version 7 versioner

– Under “driftbillede for regulering” vises ad converter værdier for lys og ilt

– Funktion for indtastning af dato/tid tilføjet

– Software anti-prel på taster indført

DATO 22-10-2013 VERSION 7.0464

– Tekstuelle ændringer

– Valg af brænderstørrelse og sprog er flyttet fra indstillinger, tilgåes nu ved at holde menu-knappen nede under power-up

– Understøttelse af afstandsmåler

– Vejrkompenseringskurve

– Nu nulstilles kalibrering ikke ved power-up når værdien er over 100

– Føler type kan vælges for skakt og røg.

– Baggrundslys kan justeres i 6 trin

– ny tilstand STOPPET AF VEJRKOMPENSERING, som der skiftes til, hvis styring er i en drifttilstand og ønsket max. effekt i vejrkompensering = 0%

– V7: nyt setup-felt: foto_level. Område 0 – 2 (lav, middel, høj), default 1.

– Ved manglende lys i drift: 5 minutter med brændsel, 5 minutter uden brændsel

– Under nedlukning af VVB reguleres nu effekt

– Max. effektændring ændret til 20%/minut ved reduktion af effekt men stadigvæk 10%/minut ved øgning af effekt – Ny tilstand: ÅBEN_LÅGE (K2 er sluttet)

– Opdeling af alarm for manglende lys i “INGEN LYS LAV” og “INGEN LYS HØJ”

– Askerens udføres kun, hvis der er valgt en udgang til det

– Standard værdier er ændret

– Askerens skrives i hændelseslog

– Kompressorrens skrives i hædelseslog

– Efter kompressorrens: 1 minut med normal drift på minimum effekt, 1. dosering efter 10 sekunder 1 minut med drift uden dosering af brændsel på minimum effekt hvis der er lys efter kompressorrens: skift straks til drift hvis der ikke er lys 120 sek efter kompressorerens: skift til optænding i de næste 30 minutter: ved manglende lys i mere end 10 minutter: skift til optænding i stedet for fejl

– Der udføres ikke længere kompressorrens ved power-up, når styringen var i tilstand STOP, EKSTERN_STOP eller VEJR_STOP

– Askerens foretages nu for hver 20 kg i stedet for for hver 25 kg. – Under ventilering før kompressorrens udføres altid askerens, hvis en udgang er valgt

– Grænse for skift til enten ingen lys lav eller ingen lys høj ændret fra max.effekt-20% til 30% – Først info om manglende lys efter 2 minutter uden lys på fotocelle

– I stoppet tilstand, ved VVB behov men med kedeltemp. > VVB setpunkt + 20 grader, åbnes VVB ventil – I stoppet tilstand, ved VVB behov men med kedeltemp. > VVB setpunkt + 20 grader, kører kedelpumpe

– Info-besked: “Kedel meget varm v. varmtvandsproduktion!” fjernet

– Skift fra optænding til drift ved 5 lux i stedet for 3 lux

– Blæserrens starter først efter en hel periode efter skift til drift

– Styring af blandesløjfe ændret, så hvis “vvb på streng” er valgt og der er VVB-drift, åbnes konstant for anlægsventil

– I fejltilstand blæserfejl, køres med blæser i normal nedslukningsperiode

DATO 08-09-2013 VERSION 7.040

– Nyt setup-felt Røgsuger hastighed i menu Eltænder, som angiver røgsugers hastighed under optænding. Røgsuger kører med denne hastighed under hele optændingen, når blæser kører. Interval 0% – 100%, standard 50%.

– Røgsuger kører med 100% hastighed under nedslukning.

– Ved visning af vejrdata vises altid udetemperatur fra nettet, uanset om T5 er valgt som “udeføler”. – Tekst “Vandrerist ud” ændret til “Vandrerist kørsel”

– Tekst “Vandrerist ind” ændret til “Vandrerist retning”

– Ekst askesnegl ændret til askerens generelt i program

– Hjælpetekst for askerens tilføjet

– For USA: default værdi for ekstern_kontakt_aktiv = 1 – Ved opdatering til version 10.040 fra mindre versionsnummmer, sættes vejrdata og Røgsuger hastighed under eltænding til default værdi.

– Fejl rettet: røgsuger bruger ikke længere iltkorrektion, follow-me eller check på om beregnet værdi < værdi ved 10% drift. – Nyt setup-felt Snegl kørsler/minut i menu 5. Snegl angiver antal kørsler pr. minut for intern snegl.

– Fejl rettet: styring slettede aktuel dags, aktuel måneds og aktuelt års forbrug ved start af program.

– Fejl rettet: kurvefarver blev alle ændret til sort ved start af program.

 

DATO 11/05-2020 VERSION 7.0672  RTB ÆNDRINGER

– Kompressor udgang kan sættes

– Understøtter laser afstandsmåler

– Diverse forbedringer

DATO 30/01-2018 VERSION 7.0667 RTB ÆNDRINGER

– Forbedret netværksstabilitet
– Forbedret håndtering af månedsgrafer ved genstart af styring
– Kurver der ikke kan slås til/fra er som standard slået fra
– PID regulering ændret, så I leddet ikke kan blive mindre end minimum effekt

DATO 18/12-2017  VERSION 7.0665 RTB ÆNDRINGER

– Forbedret netværksstabilitet

DATO 03/11-2017  VERSION 7.0664 RTB ÆNDRINGER

– Det nye felt for pillekorrektion får nu samme værdi som den aktuelle afvejning så forbrugsberegningen er som den plejer at være med mindre man selv ændrer det.

DATO 02/11-2017  VERSION 7.0663 RTB ÆNDRINGER

– Tidsur-funktion for kompressorrens indført med 1 times interval
– Visning på display af antal kg til næste askesnegl kørsel ændret, så der vises at næste kørsel er efter 40 kg forbrug, når tidsur for rensning er OFF
– Nyt afvejningsfelt. Angiver sneglens kapacitet i gram pr. 6 minutters kørsel. Anvendes ved beregning af magasinindhold samt forbrugt brændsel.
– Ved skift til en stop/fejl tilstand udføres kompressorrens og askesneglkørsel nu kun, hvis det er tlladt af tidsstyring
– Ved start af periode hvor rensning blokeres af tidsstyring, udføres kun kørsel med askesnegl, hvis tilstand er DRIFT
– Aflæsning af K2 indgang og tilhørende tilstand fjernet

DATO 09/06-2017  VERSION 7.0654 RTB ÆNDRINGER

– Effekt i kW for solvarme blev ikke vist på display
– Oplysning om solvarme nødrift slettes når solvarme slås fra, så det ikke giver permanent infobesked
– I italiensk version: ekstern kontakt problem rettet
– Ved tvangskørsel med snegl / fyldning af snegl, mens styringen var i en tilstand med afbrudt mekanisk relæ, kunne den skifte til fejltilstand “OVERKOG/ SNEGL AFBRUDT”

DATO 23/12-2016  VERSION 7.0651 RTB ÆNDRINGER

– Besked om askeskuffe tømning er som standard slået fra

DATO 22/12-2016  VERSION 7.0650  RTB ÆNDRINGER

– Internet kommunikation er mere stabil i støjfyldte omgivelser
– Ved forbigående ophold i tilstand TIL_FEJL_BRAENDSEL sættes ikke længere alarm, der gives derfor ikke længere besked til App og Stokercloud om alarm i denne tilstand
– Lambdasonde kan første slås fra pga illegalt signal (adc < 60 eller adc > 1000) efter 10 minutters drift og derefter 5 minutters fejl
– App kommunikation optimeret
– Tid med fejl på trykluft nulstilles ved skift til tilstand FEJL_TRYKLUFT
– Manuel betjening medtaget i eventlog
– Solvarme: nøddrift med infobesked
– Solvarme: valg af om overskudsvarme udtrækkes fra topspiral. Hvis ja, styres solpumpe altid af vvb bundtemperatur
– Forbedringer vedrørende midling af udetemeratur for vejrkompensering
– Ny info-besked: “afstandsmåler viser lav pillebeholdning i magasin”
– Fejl rettet i beregning af forbrugsforhold vvb/total sendt til app
– Aflæsning af afstandsmåler ændret til infrafrød Sharp type GP2Y0a02
– Udgang for solpumpe: kan nu kun vælges udgange på styringsprint, ikke på udvidelsesprint
– Afstandsmåler skal vise for stor afstand i 60 sekunder før infobesked vises
– Afstandsmåler skal vise ikke for stor afstand i 60 sekunder før infobesked fjernes
– Ny infobesked “Askeskuffe bør tømmes” (info id 24) når setup.forbrug_trip_ned er mindre end eller lig med nul. Kun aktiv hvis setup.forbrug_trip_setpunkt > 0

DATO 12/09-2016  VERSION 7.0640  RTB ÆNDRINGER

– Indgang T20 på udvidelsesprint kan ikke længere vælges under valg af indgang (menuer for vejrkompensering og solvarme).
– Rettelse vedrørende P-led når kedeltemperatur er over setpunkt. Ved VVB drift blev gain_P for varmedrift anvendt.
– Default blokeringstid ved lav ilt ændret fra 3 minutter til 10 minutter for kedler mellem 10kW og 30kW og til 30 minutter for øvrige kedelstørrelser
– Efter afsluttet blokering ved lav ilt, kører ekstern snegl straks
– Nye standardværdier for 80kW kedel
– Fejl rettet, mekanisk relæ blev ikke genindkoblet ved drift af solpumpe, efter udkobling pga stort tomgangsstrømforbrug
– Ny hændelse i eventlog for afbrudt mekanisk relæ: “Udgangsspænding afbrudt”

DATO 09/06-2016  VERSION 7.0638 RTB ÆNDRINGER

– Indgang T20 på udvidelsesprint kan ikke længere vælges under valg af indgang (menuer for vejrkompensering og solvarme).
– Rettelse vedrørende P-led når kedeltemperatur er over setpunkt. Ved VVB drift blev gain_P for varmedrift anvendt.
– Reduktion af I-led under opstart (kedeltemperatur mere end 10 grader for lav og setpunkt ikke opnået endnu) ændret til reduceret opbygning af diffsum i stedet for reduktion af gain_I.
– Fordoblet ændring af I-led over setpunkt ændret til fordoblet opbygning (reduktion) af diffsum, i stedet for fordobling af gain_I.

DATO 19/04-2016  VERSION 7.0637 RTB ÆNDRINGER

– Grafer og forbrugsdata vises nu alene ved at trykke pil ned på forsiden – før fandtes de også i menuen
– Vejrkompensering zone 2 medtaget
– Kan kommunikere med v13 app fra Google Play (Søg på “nbe v13”)
– Når vejrkompensering slås fra (efter at have været slået til), åbnes ventil i 90 sekunder ved næste reguleringstidspunkt. Reguleringstidspunkt er ved minutskifte på lige minuttal.
– Ikon for internet forbindelse vises mere stabilt.
– Den fejlstrøm der skal til for at afbryde forsyningsspænding til triacs, er ændret fra 50mA til 75mA.
– Der lægges ikke længere besked i eventlog, hvis forsyningsspænding til triacs afbrydes pga. fejlstrøm.
– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
– Ved “Måling af trykluft på T7” = JA: efter aktivering af kompressorventiler, skal der registreres et trykfald på mindst 0,2 bar. Ellers gives info besked
– Forbedret program download
– Regulering af minimum retur temperatur. Hvis returtemperatur er mindre end minimum, lukkes 2 sekunder for begge blandesløjfer, hvert 2. minut
– Ny mulighed for vejrkompensringsventil ved VVB drift: STANDBY, hvor den ikke ændres under VVB drift
– Max. værdi for kompressorrens ventetid (setup.komp_rens_ventetid) ændret fra 600 til 999 sekunder
– Interval mellem askesnegl kørsel ændret fra 20 kg piller til 10 kg piller
– Ved optænding kører blæser 1 minut med rensehastighed, ikke 100%, rettet
– Visning af fremløbstemperatur på driftbillede, uanset hvilken indgang der er valgt
– Kun ændring af vejr-ventil under vvb-drift, hvis vejrkomp. er aktiv
– Ved start af iltkalibrering fra app, er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Ved løbende check af iltkalibrering,  er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Nye standard indstillinger for 10-16-20 og 30kW: blæser optænding lav = 30, blæser optænding midt = 20, blæser optænding høj = 40,
– Nye standard indstillinger: effekt varmelegeme optænding = 50%, startpuls 30 sekunder

DATO 02/02-2016  VERSION 7.0627 RTB ÆNDRINGER

– Ved transmission af autotest delresultater, gensendes delresultater, som der ikke er kvitteret for af Stokercloud
– Ved fejl/manglende svar på HTTP transmission af autotest delresultater, gensendes først efter 30 sekunder, mod før 5 sekunder
– Download af sprog-variant oplysninger sker nu ved start af funktion “Sprog” i menu “Udvidet setup”
– Fejl rettet: første gang en ny sprogversion startede, viste den i velkomstbillede det gamle sprog
– Skrivning i eventlog ved internet genstart fjernet, men genstart bibeholdt på 10 minutter
– Mekanisk relæ er altid trukket, for at reducere støjpulser
– I tilstande hvor det mekaniske relæ ellers ville være afbrudt, overvåges strømforbruget. Ved for stort strømforbrug afbrydes mekanisk relæ
– Ved download af ny firmware skrives gammel og ny programversion i eventlog. Det sker nu ved 1. start af nyt program og ikke efter afsluttet download i gammelt program
– Ved indlæsning af firmware fra sd-kort skrives der dermed også i eventlog, hvis der indlæses ny programversion
– Ved opstart, hvor programversion er ændret, undersøges om der opdateres fra version 600-614. Er det tilfældet undersøges om styringen altid har været version 600-614 ELLER har været det i mindst 3 måneder. I så fald rykkes forbrugsdata tilbage til normalplacering (var forskudt to bytes i version 600-614)
– Ved skift til tilstand “ALARM VARM SKAKT” udføres følgende:
     mekanisk relæ trækker
     blæser skifter til 100% hastighed
     pause 1 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     pause 1,8 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     pause 1,8 sekund
     kompressorventil starter, pause 0,2 sekund, kompressorventil stopper
     blæser skifter til nedsluknings hastighed
– Fejl rettet: ved “Alarm for blæseromdrejninger” = JA, skiftede styrinfgen til FEJL ved manuel drift
– Ved manglende forbindelse til – eller fravælgelse af udvidelsesprint sættes alle aflæsninger derfra til 0
– Visning af timeout-tid fjernet i sprogvalg (flag)
– Timeout tid for sprogvalg ændret fra 15 til 30 sekunder, som resten af setup
– Forvarmning under eltænding ændret, så der ikke er 100% effekt på varmelegemet, men samme effekt som under resten af optændingen
– Nyt setup-felt: afstand_type, angiver om tilsluttet afstandsmåler er af typen ultralyd (0) eller infrarødt lys (1), menupunkt i menu MAGASIN
– Fejl rettet: der blev ikke lavet startpuls til eltænder under efterløb med intern snegl, men tiden for startpuls blev alligevel talt ned
– Halvering af effekt på eltænder i optænding to fjernet
– Ændring af kurvevalg og kurvefarver gemmes ikke længere i eventlog
– Opstarts-PI er nu (igen) kun i funktion indtil setpunkt er opnået
– Genstart af internet forsøges første gang efter 10 minutter uden internet, næste gang 20 minutter senere og sidste gang 30 minutter senere igen, dvs. 1 time efter afbrydelse
– Fejl rettet: ved negative værdier blev kurver ikke altid tegnet rigtigt i version7 vis_kurver()
– Minimum køretid for intern snegl ændres fra 5,0 til 2,5 sekunder
– Vejrkompensering: fordobling af tid mellem reguleringer fra 60 til 120 sekunder
– Vejrkompensering: halvering af reguleringen
– Drift-parametre for regulering af varme og vvb sættes til 0, hvis tilstand er forskellig fra DRIFT og DRIFT_VVB
– Max. tilladt værdi for ilt-kalibrering ændret fra 400 til 200 og for RTB autotest fra 300 til 200
– Driftsinformation på driftbillede på V7 display på V13 styring erstattet af visning af IP-adresse
– Hvis ikke en føler vælges til solvarme vvb-indgang, bruges ikke længere standard vvb-føler (T4)
– Indstilling af ur i setup ændret
– Opdatering af ur fra Stokercloud ændret
– Driftdata gemmes nu med 60 sekunders interval, ikke ved minutskift
– Nulstrøm aflæses nu på styringsprint så længe mekanisk relæ ikke er trukket og på udvidelsesprint i de første 15 sekunder efter programstart
– Nulstrøm gemmes nu i setup, så de huskes ved strømafbrydelse
– Minimum værdi for setup.drift_diff_over ændret fra 1 C til 10 C (US: 2 F til 20 F)
– Minimum værdi for setup.ekstern_off_delay ændret fra 0 minutter til 1 minut (US: 0 til 1)
– Minimum værdi for setup.ekstern_on_delay ændret fra 0 minutter til 1 minut(US: 1 til 1)
– Maksimum værdi for setup.komp_rens_periode ændret fra 9999 kg til 999 kg (US: 9999 lb til 999 lb)
– Maksimum værdi for setup.gain_p ændret fra 100,0 til 20,0 (US: 50,0 til 10,0)
– Maksimum værdi for setup.gain_p_vvb ændret fra 100,0 til 20,0 (US: 50,0 til 10,0)
– Maksimum værdi for setup.el_motor ændret fra 500,0 g til 200,0 g (US: 150,0 oz til 50,0 oz)
– Maksimum værdi for setup.liter_pr_puls ændret fra 1000 til 100 (US: 1000 til 100)
– Maksimum værdi for setup.fylder_snegl ændret fra 1000 sekunder til 600 sekunder (US: 1000 sekunder til 600 sekunder)
– Maksimum værdi for setup.effekt_kw_min ændret fra 250,0 kW til 50,0 kW (US: 750,0 kBtu/h til 150,0 kBtu/h)
– V7: valg af kedeleffekt med SET-tast under power-up var forbeholdt RTB styringer. Nu er det kun for V7 styringer.
– V7: ved effektvalg benyttes nu forskellige data for V7 og RTB
– Fejl rettet fra 7.0624: hovedprogram blev sløvet af gentagen beregning af Fletcher checksum
– Ved afstilling af alarm fra Stokercloud/UDP skifter styring altid til slukket tilstand
– Info-besked fjernet, når iltstyring har justeret brændsel til 90% i lav.
– Nyt setup-felt: “alarm for blæser strømforbrug”, i menu “8. Blæser”.
– Overvågning af blæser vha strømmåling: alarm hvis strøm ikke ændres mindst 5 adc tællinger indenfor et vindue på 3 sekunder
– Blæser max. hastighed er nu begrænset til 95%, af hensyn til overvågning vha strømmåling
– Ved afstilling af alarm skifter styring altid til slukket tilstand
– Ved opdatering til version 626/926, sættes “alarm for blæser strømforbrug” = 0
– Standardværdi for setup.min_beholdning (7. Magasin->Minimum magasinindhold) ændret fra 10 kg til 0 kg, for USA dog fra 20 lbs til 0 lbs
– Info-besked ved lavt kompressortryk ændret fra 5,0 Bar til 2,5 Bar
– Farver valgt for de alle kurver, som kan vises på V7 display, undtagen flow: alle temperaturer, afstand, foto, ilt, strømforbrug, effekt%, effekt i kW, ønsket kedel, ønsket anlæg, ønsket vvb, ønsket ilt
– Flere separate default setup-date for RTB og V7

 

DATO 30/10-15 VERSION 7.0612 RTB

– Askesnegl kører under hele nedslukning, hvis kompressorrens er valgt, plus 15 sekunder

– Natsænkning rettet: hvis kedel-setpunkt var lavere end blandesløjfe-setpunkt, blev der ikke natsænket på kedeltemperatur

– Visning af forbrug rettet: i januar blev forbrug for 31. december ikke vist i forbrugssøjler for dage

– Visning af forbrug rettet: i januar blev forbrug for december ikke vist i forbrugssøjler for måneder

– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur

– Interne reguleringsparametre sendes nu til Stokercloud

– Røgtemperatur, returtemperatur og skakttemperatur sendes nu med 1 decimal til Stokercloud

– Funktioner for solvarme medtaget i program

– Ny struktur i driftsdata overført fra beta-program 0535. Visse gamle driftsdata vises derfor forkert i op til 48 timer

– Ved valg af kurvefarver og kurvevisning: SET-tast skifter mellem OFF og ON, PIL-HØJRE skifter til valg af farve

– Antal kedelstørrelser reduceret til 6: 10kW, 16kW, 30kW, 50kW, 100kW, 200kW

– Ikke længere muligt at vælge udgange som NC, kun som NO

– Vejrkompensering: ny udetemperatur gemmes først, hvis der er gået 5 minutter siden power-up, når der ikke er modtaget vejrdata fra internettet

– Vejrkompensering: inden udetemperaturer gemmes, undersøges om de er indenfor intervallet -50 – +50 Celcius (0 – 140 Fahrenheit). er de ikke det, sættes de til 0 Celcius (32 Fahrenheit)

– Valg af sprog flyttet til menu “Udvidet setup”

– Ved valg af sprog downloades det valgte sprog direkte fra internettet

– Ved download af program hentes på en ny og meget hurtigere måde

– Begrænsning af summen af P-led og I-led til 100% ændret, så I-led (i praksis diffsum) ikke længere reduceres – opstarts-PI er nu altid i funktion når kedeltemperatur er mere end 20 grader Celcius (40 grader Fahrenheit) for lav

– Ved opstarts-PI sættes gain-I til 1/10 af det normale

– Ved opstarts-PI sættes gain_p til 10,0 (i USA 5,0) gradvist aftagende til normal gain_i, når differencen i kedeltemperatur reduceres fra 20 grader til 0 grader

– Rettet fejl i vejrkompensering omkring udetemperatur

– Nu 1 decimal på optændingsmængde (setup.el_motor). område 40,0 – 500,0 gram, standard 60,0 gram (USA: 1,0 – 15,0 oz, standard = 2,0 oz)

– Minimum afstand bund/top i magasin (setup.afstand_bund og setup.afstand_top) ændret fra 5 cm til 0 cm (USA fra 2 til 0 tommer) – Fejl vedr. fejlagtig slettet forbrugsdata rettet

– Efter optænding fortsætter effekten på minimum i 15 sekunder, indtil 1. brændelsdosering. Derefter øges effekten med effekt_pr_minut

– Ved produktion af overskudsvarme fra solvarme kører kedelpumpe altid

– Min. 10kg/20 Lbs for kompressorrens interval for RTB

– Beregning af kW ud fra aflæst flowmåler fjernet. kW beregnes nu altid ud fra forbrugte træpiller

– Tillæg til ønsket ilt efter opstart på 5%, aftagende over 10 minutter

– Maksimum værdi for ilt_kalibrering ændret fra 300 til 400

– Ikon for tilslutning til Stokercloud vises mere pålideligt

– Forhold vvb/samlet forbrug beregnes som drift.vvb_forhold – Russisk sprog inkluderet

– Nyt setup-felt: puls_frekvens angiver pulser/liter for flowmåler. Gensidig blokering med setup-felt liter_pr_puls. Angiver frekvens fra pulsgiver ved et flow på 1 liter/minut.

– Standardværdi for eltænder effekt (setup.el_effekt) ændret fra 50% til 100%

– Fejl rettet: der blev kun skiftet fra tilstand DRIFT/DRIFT_VVB til tilstand “FEJL PÅ BLÆSER” ved manglende pulser fra blæser, hvis både “Brug blæseromdrejninger” var JA OG “Alarm for blæseromdrejninger” var JA

– Under optænding, når “Alarm for blæseromdrejninger” = JA OG blæser kører med mindst 10% hastighed OG der er mere end 5 sekunder mellem pulser fra blæser: skift til tilstand “FEJL PÅ BLÆSER”

– T7 vises på displaybilleder under eller ved siden af T5

– Begge valgte solfanger følere vises i billede af solfanger

– Ved valg af indgang i setup skrives Tx i stedet for x for indgangsnummer

– Regulering af anlægstemperatur sker nu hvert 30. sekund mod før hvert 10. sekund

– Nyt setup-felt: lambdasonde_udv, angiver om lambdasonde er tilsluttet udvidelsesprint. Hvis ikke udv-print er tilsluttet, kan kun NEJ vælges

– TCP/IP forespørgsel på vejrdata sker nu efter programstart og derefter med 15 minutters mellemrum, ikke ved kvartersskifte

– Iltregulering af piller ændret fra at være baseret på blæserreguleringens resultat til at være en standard PI-regulering

– Hvis styringen er i tilstand cascadestop (TIL_STOKERCLOUD_STOP) og vejrkompensering af aktiveret, trækker mekanisk relæ altid

– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet

– Max. køretid pr. gang for anlægsventil øget fra 2 til 10 sekunder

– Nu igen 1 decimal på gain_p i anlægsregulering, så anlægsventil køretid (1 decimal) = temp.afvigelse (1 decimal) * gain_p (1 decimal)

– Efter 10 minutter med strøm på styringen, kontrolleres om lambdasonde (stadigvæk) er tilsluttet styringen. Hvis ikke, slås iltregulering fra og ændres til iltvisning.

– Ny info-besked: ILTSTYRING FRAKOBLET

– Øvre grænse for adc signal hvor iltstyring slås fra ændret fra 400 til 1000

– Fejl rettet: ved højt pulstal blev styringen overbelastet og genstartede. Pulser blev både talt med Timer2 og direkte på indgang. – Infobesked om tillæg til ønsket ilt vises nu kun hvis iltstyring = JA

– Tekst “Power up (watchdog)” er nu med i eventlog

– Midling af flowvisning på display, så der ikke er store spring fra en visning til den næste

– Funktion til genstart af internet forbindelse, hvor genstart forsøges efter 1 minut uden forbindese og derefter efter hver 60 minutter

– Understøtter nu Denso lambdasonde

– VVB på streng har nu 3 muligheder: OFF, ON, REG

– Menupunkt Sprog i Udvidet setup kan nu forlades med PIL-VENSTRE, hvis et flag i venstre kolonne er valgt – Fejl rettet: i2c-bus kunne i sjældne tilfælde blokere ved opstart uden at fjerne strømmen. Rettet.

– Alle læsninger og skrivninger af ur verificeres imod tilladte intervaller

– Ny version af svensk sprog

– Nyt setup-felt “Trykluftmåling” i menu “6. Rensnng”. Ved NEJ er T7 normal temperaturføler, ved JA benytttes indgang T7 til måling af trykluft. Sendes til Stokercloud som E19

– Større midling af flowmåling (faktor 3)

– Internet oppetid i procent vises på driftbillede 2

– Ventetid på 5 minutter med forkert signal fra lambdasonde, før iltstyring slås fra og der gives info-besked om at iltstyring er slået fra

– Ny info-besked: “Manglende trykluft” efter 5 minutter med for lavt tryk på trykluft

– Ny tilstand FEJL TRYKLUFT. efter opsummeret 48 timers drift med manglende trykluft, skiftes til denne tilstand

– P-led og I-led i iltregulering af piller begrænset til +/- 50,00 %

– Info om iltproblem lav ved korrektion_lav = 90% mod før 50% (90% er mindste mulige værdi)

– Max. værdi for setup.ilt_gain_p og setup.ilt_gain_i = 1,00

– Default lambdasonde-type = NTK – Vejrkompensering: hvis ventil køretid beregnes til 0,0 sekunder, men der er en difference mellem setpunkt og målt anlægstemperatur, sættes ventil køretid til 0,1 sekund

– Fejl rettet: hvis “Udvidelsesmodul tilsluttet” = JA blev adc-niveau fra udv.print altid brugt til kontrol af om kalibrering var tilladt (adc = 50 – 400), uanset om “Iltsensor på udvidelsesmodul” var JA eller NEJ

– Hvert 5. minut gemmes aktuel stilling for vejrkompenserings ventil, så ventil stilling kan huskes ved power-off og program opdatering

– Fejl rettet: hvis blæserrens er slået fra, udføres kompressorrens ikke

– Menupunkt “VVB på streng” flyttet til menu “Vejrkompensering zone1” og omdøbt til “Ventil ved VVB-drift” / “Valve at DHW production”

– Alarm for manglende blæserpulser ændret fra at give alarm efter 5 skunder i aktuel tilstand til at give alarm efter 5 sekunder uden pulser hvor blæseren skulle køre

– Skift til og fra tilstand VENT skrives ikke i eventlog. (måske skrives “STRØM TILSLUTTET” / “POWER UP” ved power up)

– Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, vises ikke ønsket og målt fremløbstemperatur, pumpestatus eller ventilstatus

– Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, reguleres ikke på blandeventil – Hvis vejrkompensering ikke er aktiv, startes pumpe i blandekreds ikke

– Hvis udgang for anlægspumpe i vejrkompensering ikke er valgt, vises ikke pumpestatus

– Hvis udgange for ventiler i vejrkompensering ikke er valgt, vises ikke ventilstatus

– Ved opgradering fra versioner før 7.0601, sættes setup.lambdasonde_fabrikat = NTK – Setup-feltet lambdasonde_udv flyttet fra udvidet menu til iltstyrings menu

– Minimum køretid for intern snegl = 5,0 sekunder

– Ved opgradering til version 612, sættes lambdasonde til at aflæses fra udvidelsesprint (setup.lambdasonde_udv = 1), hvis udvidelsesprint er valgt (setup.udv_print_tilsluttet = 1)

DATO 06/01-2015 VERSION 7.0522 RTB

– Når “VVB på streng” er valgt: anlægsventil åbner konstant under VVB-drift

– Når “VVB på streng” ikke er valgt: anlægsventil lukker konstant under VVB-drift

– Tidligere programversion huskes ved factory reset

– Ønsket ilt = 20,9% når styringen ikke er i drift

– Mimimum effekt kan ikke vælges mindre end maksimum effekt

– Maksimum effekt kan ikke vælges større end mimimum effekt

– Tvunget effekt har højere prioritet end minimum effekt og maksimum effekt (kan bruges af kaskadestyring)

– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

– Sum af P-led og I-led i iltregulering begrænset til +/- 100,0. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

– Når aktuel kedeltemperatur er mere end 10 grader fra setpunkt, reduceres gain-I til 10% af det normale i varmedrift (ikke i VVB-drift). Det kan bringe styringen i en tilstand, hvor den ikke kan hæve den samlede effekt, hvis både gain-P og gain-I har lave værdier. Derfor er programmet ændret, så reduktionen af gain-I kun sker indtil setpunkt har været nået første gang. I den periode er gain-P nemlig fast 10,0 (5,0 i USA). Dermed opnås 100% effekt fra P-led alene ved 10 grader C temperaturdifference.

DATO 21/11-2014 VERSION 7.0521 RTB

– Sproglige rettelser – Max. værdi for “Effekt i kW” ændret fra 1000,0 kBtu til 750,0 kBtu for USA

DATO 21/10-2014 VERSION 7.0515 RTB

– Ved ønske om stop under optænding færdiggøres optænding hvis der er doseret piller, ellers afbrydes optændingen straks. Ved sluk på ON/OFF tast afbrydes optænding dog altid straks.

– Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.

– Efter afstilling af alarm “FEJL OPTÆNDING”, skifter styringen ikke længere til VENT tilstanden men istedet til SLUK tilstanden.

– Mindre rettelse omkring opdatering af forbrugsdata fra StokerCloud

DATO 08/10-2014 VERSION 7.0513RTB

– Funktionen forbliv i vvb-drift indført igen

– Under nedkøling af kedel ved afslutning af vvb-drift, blev resterende tid vist med minus tegn foran

– Fejl rettet: kurver for driftsdata var forskudt, for de sidste 5 kurver

– Udgange på udvidelsesmodul, som ikke kan vælges når udvidelsesmodul ikke er valgt, vises med rød farve i setup

DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512 RTB

– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag

– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.

– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles

– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens

– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug

– Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid

– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)

– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift

– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)

– Mulighed for at stille separat forsinkelse på ekstern kontakt ved on og off

– Iltkalibreringstal skal være i området 30-300

– Løbende kontrol af iltkalibreringstal. Hvis tallet er mindre end minimum eller større end maksimum, sættes iltstyring til NEJ.

– Nyt setup-felt: lav beholdning, udløser en info besked, hvis magasin indholdet er under grænsen

– Blokering ved ilt mere end 2% for lav i mere end blokeringstid indført

– Ved indtastning af magasin indhold, slettes nu decimaler

– Forbrugsdata slettes automatisk, for perioder, hvor styringen har været slukket

– Spansk sprog inkluderet – Skift til tilstand “Overkog” hvis overkogstermostat afbrydes (kræver printkort fra 21.05.2014 eller nyere)

– Ny tilstand: “Stoppet af Cascade”, hvor varmedrift stoppes men vvb-drift tillades (kræver NBE cascade løsning / flere styringer)

– Fejl i styring af røgsuger rettet. Ved iltstyring=JA blev røgsuger beregnet forkert og kørte typisk med 100% hastighed

– Fejl rettet: Difference under, i kedel menuen, blev ikke brugt

– Ekstern stop difference temperatur blev ikke brugt ved skift fra “STOPPET AF EKSTERN TEMPERATUR” tilstand – Udvidelsesprint kan tilsluttes med 10 ekstra udgange og 16 ekstra indgange.

– Hvis forbindelse til udvidelsesprint mistes, bliver setup.iltstyring sat til NEJ automatisk. Det skal derefter ændres manuelt tilbage

– Stage mellem 0 og 4 er blevet erstattet af en standard menu og en teknikermenu (med 30 minutters timeout)

– Når den første tast aktiveres efter styring er gået i dvale, er den eneste reaktion at normal lysstyrke igen anvendes på display

– Brænderbilleder fjernet fra driftsbillede 1

– Fejl rettet: Ingen søjler vist, hvis månedsforbrug > 102,26 kg – Hovedmenu nu i to kolonner

– Ny menu “Udvidet setup”

DATO 19/05-2014 VERSION 7.0473 RTB

– Mekanisk relæ trækker altid ved tvangskørsel med snegl og ved afvejning af snegl

 

Download Version 10

#Version 10 opdateringer – kan IKKE installeres i version 7 styringer Vedr. kalibrering af skærmen.

Hvis du oplever at du ikke kan ramme knapperne, eller at du skal trykke lidt ved siden af knapperne for at de reagerer, kan du kalibrere skærmen ved at tage strømmen fra styringen, og tænde igen. Når du ser opstartsbilledet holder du fingeren på skærmen lige under midten i ca. 5 sekunder. Herefter vil du komme igennem en kalibreringsguide. Skulle du ikke komme ind i guiden, så prøv igen og flyt evt. din finger lidt.

DATO 06/01-2015 VERSION 10.0522

– Når “VVB på streng” er valgt: Anlægsventil åbner konstant under VVB-drift

– Når “VVB på streng” ikke er valgt: Anlægsventil lukker konstant under VVB-drift

– Tidligere programversion huskes ved factory reset

– Ønsket ilt = 20,9% når styringen ikke er i drift

– Mimimum effekt kan ikke vælges mindre end maksimum effekt

– Maksimum effekt kan ikke vælges større end mimimum effekt

– Tvunget effekt har højere prioritet end minimum effekt og maksimum effekt (kan bruges af kaskadestyring)

– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

– Sum af P-led og I-led i iltregulering begrænset til +/- 100,0. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led. – Når aktuel kedeltemperatur er mere end 10 grader fra setpunkt, reduceres gain-I til 10% af det normale i varmedrift (ikke i VVB-drift). Det kan bringe styringen i en tilstand, hvor den ikke kan hæve den samlede effekt, hvis både gain-P og gain-I har lave værdier. Derfor er programmet ændret, så reduktionen af gain-I kun sker indtil setpunkt har været nået første gang. I den periode er gain-P nemlig fast 10,0 (5,0 i USA). Dermed opnås 100% effekt fra P-led alene ved 10 grader C temperaturdifference.

DATO 21/11-2014 VERSION 10.0521

– Forskydning i driftskurver på V10 display rettet – Sproglige rettelser – Max. værdi for “Effekt i kW” ændret fra 1000,0 kBtu til 750,0 kBtu for USA

DATO 21/10-2014 VERSION 10.0515

– Ved ønske om stop under optænding færdiggøres optænding hvis der er doseret piller, ellers afbrydes optændingen straks. Ved sluk på ON/OFF tast afbrydes optænding dog altid straks.

– Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.

– Efter afstilling af alarm “FEJL OPTÆNDING”, skifter styringen ikke længere til VENT tilstanden men istedet til SLUK tilstanden. – Mindre rettelse omkring opdatering af forbrugsdata fra StokerCloud

DATO 08/10-2014 VERSION 10.0513

– Tekst ved valg af effekt i kW i V10 rettet, så der ikke vises at 1000kW er valgt – Funktionen forbliv i vvb-drift genindført

DATO26/08-2014 VERSION 10.0512

– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag

– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.

– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles

– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens

– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug

– Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid

– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)

– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift

– Mulighed for at stille separat forsinkelse på ekstern kontakt ved on og off

– Iltkalibreringstal skal være i området 30-300 – Løbende kontrol af iltkalibreringstal. Hvis tallet er mindre end minimum eller større end maksimum, sættes iltstyring til NEJ.

– Nyt setup-felt: lav beholdning, udløser en info besked, hvis magasin indholdet er under grænsen

– Blokering ved ilt mere end 2% for lav i mere end blokeringstid indført

– Ved indtastning af magasin indhold, slettes nu decimaler

– Forbrugsdata slettes automatisk, for perioder, hvor styringen har været slukket

– Spansk sprog inkluderet – Skift til tilstand “Overkog” hvis overkogstermostat afbrydes (kræver printkort fra 21.05.2014 eller nyere)

– Ny tilstand: “Stoppet af Cascade”, hvor varmedrift stoppes men vvb-drift tillades (kræver NBE cascade løsning / flere styringer)

– Fejl i styring af røgsuger rettet. Ved iltstyring=JA blev røgsuger beregnet forkert og kørte typisk med 100% hastighed

– Fejl rettet: Difference under, i kedel menuen, blev ikke brugt

– Ekstern stop difference temperatur blev ikke brugt ved skift fra “STOPPET AF EKSTERN TEMPERATUR” tilstand

DATO 19/05-2014 VERSION 10.0473 sky lo

– Mekanisk relæ trækker altid ved tvangskørsel med snegl og ved afvejning af snegl

DATO 14/05-2014 VERSION 10.0472

– Mekanisk relæ trækker altid i stop- og fejltilstande, hvis kedelpumpe er ON

– Mekanisk relæ trækker altid i stop- og fejltilstande, hvis VVB-ventil er ON – Styring af vandrerist fjernet fra program

DATO 11/05-2014 VERSION 10.0471

– Mekanisk relæ trækker altid i manuel styring – Mekanisk relæ trækker altid i de fejltilstande, hvor alarmudgang er aktiv – Ved NEJ til vejrkompensering aktiv, åbnes anlægsventil altid

DATO 05/05-2014 VERSION 10.0470

– Nu udføres kompressorrens også for ydelse >= 80%

– Kompressorrens fra testprogram 7.0470 overført, dvs. Kompressor rens->Blæser hastighed under afventning af ventiler og 100% luft 5 sekunder før samt under ventilaktivering

– Kompressorrens gennemføres ikke i VVB-drift

– I alle fejltilstande, undtagen FEJL_OPTÆNDING, FEJL_UDGANG og STIK_AFMONTERET, slukker mekanisk relæ efter udløbet slukketid. det betyder, at alarmudgang kun er aktiv i slukketiden.

– Dosering i same antal gram som aktuel effekt kunne opføre sig uhensigtsmæssigt

– I fejltilstande FEJL_OPTÆNDING, FEJL_UDGANG og STIK_AFMONTERET, slukker mekanisk relæ straks. – Minimum værdi af setup.drift_diff_over ændret fra 10 til 1 grad

– Ved beregning af aktuel effekt i kW anvendes ikke mætning korrigeret af iltstyring, men mætning som er indtastet/beregnet af autoberegning

– Forbrug optælles ikke når afvejning af snegl er igang (heller ikke når fyldning af snegl er igang)

– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens

– Tekst “KEDLEN NEDKØLES” ændret til “YDELSE REDUCERES” ved afslutning af VVB drift

– I tiden “Forbliv i VVB-drift” er ønsket kedeltemperatur = 0 for at sikre, at fyrets ydelse reduceres med max. hastighed – Max. kedeltemperatur ved undersøgelse af varmebehov efter VVB-drift ændret fra setpunkt + 50 grader C / 90 grader F til 85 grader C / 185 grader F så det også gennemføre for lave værdier af ønsket kedeltemperatur

– Mekanisk relæ forbliver ON hvis der i en STOP tilstand er behov for varmtvand, dog max. 30 minutter

DATO 01/05-2014 VERSION 10.0469

– Standard askesnegl ændret fra L7 til OFF for USA

– Standard min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 5,0 til 0,2 for USA

– Minimum min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 1,0 til 0,1 for USA

– Maksimum min.dosering pr. gang (setup.min_maetning_pr_gang) ændret fra 200,0 til 20,0 for USA

– Kompressorrens gennemføres ikke, hvis fyrets effekt på på 80% eller derover

– Tæller til næste kompressorrens (forbrug.komp_forbrug) optælles ikke, hvis fyrets effekt på på 80% eller derover

– Indtastet tid for kompressorventil bruges nu til både aktivering og pause, derfor er den nu kun delelig med 2,0 sekunder. Minimum 2,0 sekunder, maksimum 20,0 sekunder, dafault 6,0 sekunder.

– Ved kompressorrens skyder kompressorventil i 0,2 sekund ad gangen i stedet for 0,6 sekund. Pausen mellem er bibeholdt på 1,8 sekund.

– Ved kompressorrens skyder kedelventiler i 0,1 sekund ad gangen i stedet for 0,3 sekund. Pausen mellem er nu 1,9 sekund.

– Visning af tid for optænding2 rettes. Var forskudt 30 sekunder.

– Spring ved setup af snegls kapacitet = 1 for US

– Efter udført kompressorrens i DRIFT eller DRIFT_VVB, fortsættes drift hvis kedeltemperatur er mindre end setpunkt + difference_over

– Efter VVB-drift sættes flag, som indikerer at kedel-setpunkt ikke har været nået endnu. Derved sættes gain-P = 10.0 (5.0 for USA) for temperaturafvigelse over 10 grader, med gradvis reduktion ned til normal gain-P hvis temperaturafvigelse er mindre end 10 grader. Derved kan kedeltemperaturen kan øges hurtigere.

– Gradvis reduktion af gain-P brugte 10,0 for USA. Det er nu ændret til 5,0. – Ved brug af flowmåler og forkert indstilling af denne, kan der gives meget store portioner piller, da dosering i gram = effekt i kW.

– Der er derfor nu en max. dosering af piller i gram = indtastet max. effekt i kW.

– Defult udgang for kompressor for europæisk RTB = L6

DATO 07/01-2014 VERSION 10.0468

– Ventilering af skorsten før optænding øget fra 30 til 60 sekunder

– Standard værdi for antal kørsler med intern snegl ændret fra 3 til 6

– USA: Max. værdi for pumpestop temperatur ændret fra 185 F til 200 F.

– Ekstern temperatur grænseværdier ændret til 200C / 400F

– Ved behov for varmtvandsproduktion, men stoppet af vejrkompensering, forblev styring stoppet men skrev VENT som tilstand på display

– Efter afsluttet VVB-drift, forbliver VVB-ventil åben indtil tiden “Forbliv i vvb-drift” er overskredet eller fyrets effekt er reduceret til minimum.

– Grænse for hvornår manglende lys medfører optænding og hvornår det medfører alarm ændret fra 30% effekt til 50% effekt – Max. værdi for setup parameter effekt_pr_minut ændret til 10%, da den altid er underlagt den generelle begrænsning på 10%/minut effektstigning.

– Efter VVB-drift, under undersøgelse af varmebehov, køres altid med min. effekt (dog langsom sænkning af effekten med 20%/min)

– Efter VVB-drift, under undersøgelse af varmebehov, køres altid fuldt åben anlægsventil, hvis VVB på streng er valgt – Nyt setup-felt: Justerbar P-forstærkning for VVB regulering

– Nyt setup-felt: Justerbar I-forstærkning for VVB regulering

– Nyt setup-felt: Justerbar temperaturtillæg for kedeltemperatur i vvb drift

– Ekstern snegl doserer nu samme antal gram pr. kørsel som fyrets aktuelle effekt i kW, ikke den nominelle effekt i kW

– Nyt setup-felt Min. mætning pr. gang angiver minimum antal gram der må doseres af ekstern snegl ved hver kørsel.

– Efter kompressorrens gennemføres altid eltænding. Lys fra fotoføler ignoreres så under ventilering, startpuls og brændselsdosering.

– Hvis der er lys under optænding efter kompressorrens, skrives info: “Lys ignoreres pga komp.rens” – Kompressortid minimum ændret fra 0,1 til 0,4 sekund

– Kompressortid maksimum ændret fra 90,0 til 15,0 sekunder

– Pulsering af kompressor, hvis kompressortid > 0,6 sekund. Efter hver puls pause på 1,8 sekund

– Kedelrens udføres som kompressorrens, men med pulstider som er det halve. Pause på 0,9 sekund mellem pulser – Kompressorrens skrives nu også i hændelseslog ved nedslukning

– Askerens startes nu også ved start af kompressorrens ved nedslukning

– Når stikket afmonteres afbrydes igangværende askerens og kompressorrens, og fortsætter når stik genmonteres

DATO 19/11-2013 VERSION 10.0467

– Ved opstart i drift tilstand, startes på minimum effekt, ikke 10% effekt

– Timing omkring synkronisering med StokerCloud ændret, giver mere jævn fordeling

– Max. værdi for iltforstærkning p-led ændret fra 9,99 til 20,0

– Sprogmenu vises kun, hvis grafik ressourcer er tilgængelige

– Ekstern snegl køre/pausetid vises på avanceret drift skærmbilledet

– Hændelser vedr. setup data ændringer er kategoriseret når de vises

– Mindre tekstuelle ændringer

– Mindre ændringer i reguleringen

DATO 03/11-2013 VERSION 10.0466

– Retter fejl vedr. regulering i lavlast, som er introduceret i v10.0465

DATO 31/10-2013 VERSION 10.0465

– Iltregulering kan ikke regulere sneglens køretid, så effekten kommer under minimum

– Justering af filtrering på afstandsmåler og lysmåler

– Indført tre forskellige lys sensor niveauer for lav, mellem og høj niveau (6,12 og 24)

– “Ingen ild lavlast” kunne efterlade boks til afstilling af alarm i grænsefladen

– Hændelseslog udvidet til nye alarmer

– Ved indlæsning af program fra SD-kort kan kun indlæses version 10 versioner

– Under “avanceret drift visning” vises ad converter værdier for lys og ilt

Ældre version 10 opdateringer hentes indtil videre på dette link