PROGRAM DOWNLOAD

V13 versionshistorik

v13.0996 – 30/01-2018

  • Optimeret håndtering af opkobling til ekstern router
  • Optimeret håndtering af skrivning til forbrugsdata efter genstart
  • Evt. monteret modtrykssensor ignoreres i denne version, er endnu ikke fuldt understøttet